Adferdsforsker skal finne ut hvorfor flåtten heller biter naboen

Lars Korslund er økolog og forsker. Gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjektet ScandTick Innovation saumfarer han skogene i Agderfykene for å lære med om arten som hver sommer fører til bekymring blant folk som ferdes i naturen. Målet er å forstå sammenhengen mellom temperatur, fuktighet og flåttens aktivitet som vertssøkende. Slik kan man i fremtiden kanskje utarbeide et flåttvarsel slik at færre vil smittet med flåttbårne sykdommer.

I videoen under får du bli med på et av Korslunds feltoppdrag.

scandtick_logo

 

 

 

Med 72 millioner kroner i potten er ScandTick Innovation Skandinavias største prosjekt om flått og flåttbårne infeksjoner. Prosjektet skal blant annet utvikle nye vaksiner og bedre behandling. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjektet ledes av Sørlandet sykehus og Länssykehuset Ryhov i Jönköping i Sverige. De øvrige partnerne i samarbeidsprosjektet er Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), samt seks andre partnere i Danmark og Sverige.