ScandTick innovation sprer kunnskapen

Interreg-prosjektet har blant annet som mål å utvikle nye vaksiner og bedre behandling av flåttbårne sykdommer. Som et resultat av prosjektets samarbeid med Barentsregionen om å øke kunnskapen og forskningsinnsatsen på fagfeltet ble det nylig gjennomført et kurs i flåttinnsamling.

Noen av deltakerne kom langveisfra, deriblant forskere fra fem regioner i det nordvestlige Russland.

På kurset lærte deltakerne mer om hva slags områder flåtten trives best i og hvordan man kan finne de beste innsamlingsområdene ved hjelp av kartdata. Deltakerne fikk i tillegg en praktisk innføring i hvordan man fanger flåtten, og oppbevarer den, før analyse. Kunnskapene ble testet ut i praksis i et skogsområde utenfor Mandal i Sør-Norge. Alle deltakerne fikk diplom etter gjennomført kurs og kursets beste flått-innsamler ble også hedret med en pris.

logo-1