Tilbake

Slik bidrar du til å redusere forsøplingen av kysten

Interreg-prosjektet Ren Kustlinje har laget en brosjyre som gir deg sju generelle tips om hvordan du kan bidra til redusert forsøpling.

Brosjyren kan brukes og deles fritt ved rengjøring av strand og andre anledninger der informasjonen er relevant. Brosjyren finner du nederst i denne saken.

Prosjektet Ren Kustlinje er et innovasjonsprosjekt for et renere Kattegatt-Skagerrak. Det overordnede prosjektmålet er å redusere søppel på kysten og i havet. Prosjektet inkluderer en rekke aktiviteter med et bredt perspektiv og arbeidsområde rundt utfordringen med marint avfall.

Brosjyre – 7 måter å bidra

Tilbake