Slik bidrar du til å redusere forsøplingen av kysten

Brosjyren kan brukes og deles fritt ved rengjøring av strand og andre anledninger der informasjonen er relevant. Brosjyren finner du nederst i denne saken.

Prosjektet Ren Kustlinje er et innovasjonsprosjekt for et renere Kattegatt-Skagerrak. Det overordnede prosjektmålet er å redusere søppel på kysten og i havet. Prosjektet inkluderer en rekke aktiviteter med et bredt perspektiv og arbeidsområde rundt utfordringen med marint avfall.

Brosjyre – 7 måter å bidra