Ren Kystlinje angriper en av de største miljøutfordringene i havet

59193979-wGDMr
Verdenshavene fylles av plast og annet avfall. Noe av det er nå utstilt på fylkeshuset i Sarpsborg, i regi av Interreg-prosjektet Ren Kystlinje. Foto: renkustlinje.se

Torsdag 10. mars åpnet utstillingen MARLISCO (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility) på fylkeshuset i Sarpsborg. Dette er en omreisende utstilling som omhandler marin forsøpling. Utstillingen, som er åpen og gratis for alle, er et samarbeidsprosjekt mellom Marlisco, Oslofjorden Friluftsråd, Interreg-prosjektet Ren Kystlinje og Østfold Fylkeskommune. MARLISCO var et 3-årig prosjekt (2012-2015), med formål om å skape oppmerksomhet, dialog, fremme medansvar og definere en felles visjon for bekjempelse av marint søppel. Gjennom Ren Kystlinje videreføres satsingen nå i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

– Problemets omfang er vanskelig å fastslå, men opptellinger gjennom OSPARs (konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige atlanterhav) overvåkning av marint søppel i Norge viser at over 90 % av det som havner på strendene i Oslofjorden består av plast. Så det er ingen tvil om, at vi med små endringer i vaner kan gjøre en stor forskjell for naturen og havet, hvis alle støtter opp og gjør noe, påpeker Liv-Marit Hansen i Oslofjordens Friluftsråd.

En ny rapport fra World Economic Forum viser at det i 2050 vil være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene, hvis man ikke straks gjør noe.

Ren Kystlinje er et grenseoverskridende samarbeid rundt den felles utfordringen med marint avfall i området Öresund – Kattegat – Skagerak. Prosjektet skal utvikle nye smartere og kostnadsbesparende metoder, modeller og teknikker for å håndtere det marine avfallet på en mer effektiv måte i fremtiden. I tillegg skal de 34 partnerne fra Norge, Sverige og Danmark jobbe for en reduksjon i tilførselen av marint avfall i havet og på stranden.

–  Dette er et viktig prosjekt for alle mennesker og naturen. Å jobbe sammen med mange aktører og flere land vil resultatene bli bedre. Målet er en renere kyst og hav samtidig som innovative og effektive metoder skal utarbeides. Jeg har stor tro på at vi vil oppnå mye i løpet av disse tre prosjektårene, sier fylkespolitiker Erik Skauen.

Gjennom et økende samarbeid har berørte parter i Öresund–Kattegat–Skagerak-området gode forutsetninger for å skape en fungerende organisasjon og struktur for en økende og bedre håndtering av det marine avfallet. Gjennom forebyggende aktiviteter og fokus på økt gjenvinning og gjenbruk ønsker man å minske påvirkningen på miljøet og skape ny verdi fra det marine avfallet som er et stort internasjonalt miljøproblem.