FEM2 – Fornybar energi, effektivisering, energi

FEM2 – Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø, er et prosjekt som bygger videre på det pågående Interregprosjektet FEM. Prosjektet legger opp til et utstrakt samarbeid mellom sentrale aktører i fire fylker og län. Innovasjon og kommersialisering, utdanning og entreprenørskap, samt internasjonalisering er viktige stikkord i prosjektarbeidet.

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 3.950.000 Kjell

Total: 3292419 €

Mer om prosjektet