Program: Øresund-Kattegat-Skagerrak

Value2Sea

Prosjektet Value2Sea vil styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i transportkjeden i ØKS-regionen. Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø…

Skandinavisk Elektrisk Transportsystem II (SETS)

SETS II vil bidra til at havner i regionen skal kunne omstille seg til landstrøm enda raskere, og dermed minske karbonutslippet. Prosjektet ønsker også å løfte fram de «miljøvennlige» havnene…

Scandinavien Sustainable CircularConstruction (C2C)

Prosjektets formål er å bygge flere holdbare og energieffektive offentlige bygg. C2C vil øke kunnskapsnivået og forandre Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C…

MarGen II

Prosjektet skal arbeide med utfordringer i næringslivet i tilknytning til den blå bioøkonomien i regionen. Blant annet forbedring av avfallsprodukter fra fisk og skalldyr, kartlegge nye potensielle ressurser med tanke…

CleanCon

Porsjektet Cleancon skal jobbe med å fremme bruken av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre fornybare energikilder. Dette ønsker prosjektpartnerne å oppnå ved å utvikle og synliggjøre et felles…

CISKA

Hovedmålet med prosjektet er å støtte utviklingen av sirkulærøkonomiske skandinaviske forretningsmodeller. Dette handler blant annet om at ressursene forblir lengst mulig i verdikjeden, eller gjenbruk av avfallsprodukter som byggemateriale. Prosjektet…

Andre utlysningsrunde i ØKS-programmet

Årets siste utlysning i Øresund-Kattegat-Skagerrak har nå åpnet. Men for norske partnere blir det tøffe prioriteringer innenfor innsatsområdet Innovasjon.

1.200 flere unge i arbeid gjennom Nordisk Jobstart+

Rekrutteringsprosjektet for unge og nyutdannede i Norden overgår all forventning. Øverst på statistikken troner Norge som det mest populære arbeidsmarkedet. Interreg-prosjektet Nordisk Jobstart+ hadde som mål å få 600 flere…