Program: Øresund-Kattegat-Skagerrak

MarGen II

Prosjektet skal arbeide med utfordringer i næringslivet i tilknytning til den blå bioøkonomien i regionen. Blant annet forbedring av avfallsprodukter fra fisk og skalldyr, kartlegge nye potensielle ressurser med tanke…

CleanCon

Porsjektet Cleancon skal jobbe med å fremme bruken av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre fornybare energikilder. Dette ønsker prosjektpartnerne å oppnå ved å utvikle og synliggjøre et felles…

CISKA

Hovedmålet med prosjektet er å støtte utviklingen av sirkulærøkonomiske skandinaviske forretningsmodeller. Dette handler blant annet om at ressursene forblir lengst mulig i verdikjeden, eller gjenbruk av avfallsprodukter som byggemateriale. Prosjektet…

Andre utlysningsrunde i ØKS-programmet

Årets siste utlysning i Øresund-Kattegat-Skagerrak har nå åpnet. Men for norske partnere blir det tøffe prioriteringer innenfor innsatsområdet Innovasjon.

1.200 flere unge i arbeid gjennom Nordisk Jobstart+

Rekrutteringsprosjektet for unge og nyutdannede i Norden overgår all forventning. Øverst på statistikken troner Norge som det mest populære arbeidsmarkedet. Interreg-prosjektet Nordisk Jobstart+ hadde som mål å få 600 flere…