CISKA

Hovedmålet med prosjektet er å støtte utviklingen av sirkulærøkonomiske skandinaviske forretningsmodeller. Dette handler blant annet om at ressursene forblir lengst mulig i verdikjeden, eller gjenbruk av avfallsprodukter som byggemateriale.

Prosjektet skal blant annet fokusere på:

  • Å skape flere arbeidsplasser
  • Stimulere til innovasjon og kompetanseheving
  • Øke bevisstheten rundt sirkulærøkonomi
  • Bidra til bærekraft og bedre miljø
  • Økt attraktivitet og identitet hos deltagende bedrifter

Norsk prosjekteier

Esval miljøpark Nes KF

Prosjektperiode

01.01.2019 - 01.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 3 696 495 EUR

Total: 3 587 318 €

Andre partnere

Energifonden Skive

Erhvervsakademi Dania

Esval Miljøpark Nes KF