1.200 flere unge i arbeid gjennom Nordisk Jobstart+

Rekrutteringsprosjektet for unge og nyutdannede i Norden overgår all forventning. Øverst på statistikken troner Norge som det mest populære arbeidsmarkedet.

Interreg-prosjektet Nordisk Jobstart+ hadde som mål å få 600 flere arbeidssøkere og 150 flere ansettelser av unge på tvers av nordiske landegrenser. Ved prosjektets slutt teller den samlede sysselsettingen på hele 1.200 nye ansettelser.

Nordisk Jobbstart+ er et ledighetsprosjekt rettet mot unge mellom 20-30 som vil utvikle sin kompetanse og attraktivitet gjennom arbeidsutveksling. Prosjektet kickstarter karrieren ved å utvide jobbmarkedet til hele Norden og hjelper unge med å integrere seg på arbeidsmarkedet.

Samtidig får bedrifter muligheten til å utvikle seg selv gjennom gratis rekrutering av nyutdannede og motiverte arbeidstagere. Nordisk Jobstart+ er først og fremst rettet mot de med høyere utdanning, samt de med en yrkesfaglig bakgrunn.

Les mer om prosjektet HER.

Nordisk Jobstart+ er en del av Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS). Foreningen Norden i Norge er norsk prosjekteier.

Norge mest populært
Blant de jobbsøkende er danskene særlig representert, mens Norge er det mest populære arbeidsmarkedet. Det er noen av konklusjonene fra prosjektet.

– Flere nyutdannede akademikere har kommet til oss med ønske om å jobbe i Norge. En del av motivasjonen handler om at lønns- og arbeidsvilkårene er gode i Norge, forteller prosjektleder i Nordisk Jobstart+, Morten Fabricius Meyer til News Øresund.

Norge har behov for arbeidskraft
Blant de nordiske deltagerlandene er etterspørselen størst i Norge. Arbeidsløsheten for akademikere ligger på 0,7 prosent og flere bedrifter sliter med rekrutering.

I helse- og omsorgssektoren oppgir 20 prosent av bedriftene som deltar i prosjektet at de mangler folk.

– Særlig innenfor helse- og omsorgssektoren er det et stort fokus på flere ressurser og faglig ressurser, sier Meyer.