Andre utlysningsrunde i ØKS-programmet

Alle innsatsområder samt geografiske nedslagsfelt er åpent for den andre utlysningsrunden i Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet (ØKS). Likevel er det få norske IR-midler igjen innenfor innsatsområdet Innovasjon.

Under den første utlysningsrunden tidligere i år, ble åtte nye prosjekter innvilget støtte. Dermed er forutsetningene klare for årets siste utlysning. Totalt skal 26 av 127,6 millioner euro som programmet startet med, fordeles.

I potten ligger det nå 13 millioner euro til innsatsområdet Grønn økonomi, 8 millioner euro til Grønn transport og fem millioner til Sysselsetting.

For området Innovasjon er det som nevnt lite midler igjen, men programmet oppfordrer likevel nye og eksisterende prosjektsamarbeid om å søke. Det ligger an til tøffe prioriteringer ifølge ØKS-programmet.

Om ØKS-programmet
Programmet dekker en viktig grenseregion med en befolkning på om lag 9. millioner, fordelt rundt havnene i Øresund, Kattegat og Skagerrak, storbyer som København-Malmø og Oslo-Gøteborg, samt landområdene rundt. Programmet består av to delprogrammer: Øresund og Kattegat-Skagerrak, som formelt fungerer som én programenhet.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor: Forskning og Innovasjon, Grønn økonomi, Bærekraftig Transport, og Sysselsetting.

Utlysningen stenger 13. september.

Følg med på ØKS-programmets hjemmeside for mer informasjon.