Bli med på «hvordan-søke-seminar» gjennom Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet!

Bli med på et informativt og lærerikt «hvordan-søke-seminar» gjennom ØKS-programmet. På tross av manglende IR-midler er seminaret er åpent for norske deltagere som deltar gjennom egen finansiering, samt søknader til forprosjekter.

9. august åpner den andre søknadsrunden i ØKS-programmet. Fram til 13. september kan nye og gamle prosjektdeltagere sende inn Interreg-søknader. I den forbindelse avholdes hele to seminarer for deg som planlegger å søke.

I den forbindelse avholdes hele to seminarer for deg som planlegger å søke.

Disse avholdes:

Hvorfor delta?
ØKS-programmet oppfordrer alle som planlegger å sende inn en søknad (også forprosjekter) om å delta på seminaret. Seminaret skal hjelpe nye og gamle prosjektdeltagere til å finne fram i «Interreg-jungelen».

Erfaringene tilsier at de som har deltatt på slike seminarer tidligere har større sjanse for å få egen søknad godkjent.

Seminarets oppbygging
Seminaret består av to deler. I den første delen får deltagerne en gjennomgang av søknadskriteriene og hva som skal med. Hvert prosjekt får også et 45 minutters personlig møte med programsekretariatet hvor man vil få ytterligere informasjon og rådgivning.

Forutsetninger for den 2. søknadsrunden
Fire år inn i programperioden nærmer det seg slutten for Interreg-midler innenfor innsatsområdet Innovasjon, samt de norsk IR-midlene.

Svenske og danske prosjektdeltagere har anledning til å søke innenfor de resterende innsatsområdene (Grønn økonomi, Transport og Sysselsetting), samt alle geografiske delområder.

Per dags dato er det høyst usikkert om det kommer til å være midler til Innovasjon og den norske programdeltagelsen til høsten. Nærmere opplysninger om dette kommer fortløpende på ØKS-programmets hjemmeside.

Norske aktører kan likevel delta som samarbeidspartner i ØKS-prosjekter gjennom egen finansiering, og utenfor kravet om 50 prosent finansiering fra programmet. Norske søkere har også anledning til å søke støtte til forprosjekter innenfor alle fire innsatsområder.