Program: Øresund-Kattegat-Skagerrak

– Med Interreg skaper vi mer sammen!

Med god drahjelp fra Interreg-samarbeidet har Kunnskapsbyen Lillestrøm blitt en norgesledende kunnskapsklynge innen fornybar energi og velferdsteknologi.

Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og kulturhistorie

Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og Kulturhistorie, skal jobbe med omsetning og sysselsetting for småbedrifter innenfor tradisjonelle håndverkstradisjoner. Prosjektpartnernes forprosjekt konstaterte at denne yrkesgruppen har særskilte utfordringer med å skape et levebrød…

Value2Sea

Prosjektet Value2Sea vil styrke den miljørettede transportutviklingen ved å identifisere forbedringsmuligheter i transportkjeden i ØKS-regionen. Gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter, skal prosjektet identifisere muligheter som gagner både miljø…

Skandinavisk Elektrisk Transportsystem II (SETS)

SETS II vil bidra til at havner i regionen skal kunne omstille seg til landstrøm enda raskere, og dermed minske karbonutslippet. Prosjektet ønsker også å løfte fram de «miljøvennlige» havnene…