Viktige opplysninger for årets første prosjektutlysning i ØKS-programmet

I programperiodens siste år skal drøyt 20 millioner euro fordeles til kommende prosjekter i ØKS-programmet (Øresund-Kattegat-Skagerrak).

Men variasjonen er stor når det gjelder hvor mye som er igjen i potten til de ulike innsatsområdene. Overvåkningskomiteen i ØKS-programmet har derfor vurdert at det ikke er tilstrekkelig med midler til innsatsområdet «Sysselsetting».

Samtlige geografiske områder i programmet har anledning til å søke innenfor de resterende innsatsområdene (Transport, Innovasjon og Grønn økonomi).

Begrensede midler for norske aktører
For norske aktører er det kun 1,1 millioner euro igjen til prosjektaktiviteter. Men programmet opplyser om at det kan bli aktuelt med en overføring fra Transport og Grønn økonomi til Innovasjon ved behov.

Alle innsatsområdene er åpne for forprosjekter, også for prosjekter med norske samarbeidspartnere.

Søknader for hovedprosjekter legges inn via nettportalen Min søknad fra 13. januar til 7. februar 2020.