Programperiode: Interreg III

Miljöprojekt – Markförstärkning

Detta projekt rör rennäringens markanvändning och skall anpassas efter rennäringens behov. Genom att ta fram en utvecklingsmodell, kan även andra intressenter i framtiden komma ifråga. Projektet går ut på att skapa ett system som förstärker markvegetationen, anpassat till olika verksamheter som kräver olika tekniker och material.

Lagom olika – en ressurs?

Projektet ska bidra till mötesplatser för erfarenhetsutbyte, diskussion och samarbete inom förskolan i Jämtland och Tröndelag.

Nätverk för offentliga ledares kompetensutveckling

Utveckla och etablera nätverk för kompetensutveckling av offentliga ledare i Inre Skandinavien. Knyta offentliga organisationer i Inre Skandinavien till program för vidareutbildning och utveckla tilläggstjänster för regionens behov av kompetensutveckling.

Nätbaserad uppdragsutbildning

Projektets syfte är att göra akademisk utbildning tillgänglig «on demand». Projektet kommer att utveckla modeller för ett flexibelt nätbaserat lärande riktat mot företag som önskar uppdragsutbildningar.

Næringsmiddelteknologi-samarbeid

Prosjektet skal utveksle kompetanse innen næringsmiddelteknologi mellom videregående skoler og Murmansk tekniske universitet, med vekt på faginnsikt i Russland.

Nye markeder for ST Olavsløpet

I projektet ska en intensifiering av rekrytering breddas till att omfatta marknader på nationell och internationell nivå. Aktiviteter i projektet är bl.a. etablering av landslagsklass och inofficiellt nordiskt mästerskap för…

Nye Brobyggerne

Prosjektet vender seg mot personer som på grunn av lav utdannelse, samt sosiale og kulturelle forskjeller befinner seg på siden av det ordinære arbeidsmarkedet.

Ny jernbane Oslo

Oppdatering/komplementering og informasjons/forankringsarbeid av bakgrunnsmateriale for utredning av jernbaneforbindelsen Oslo-Gøteborg og presantere forslag til alternativ finansiering.

Side 1 av 51
12345...51