Nye Brobyggerne

Hensikten med prosjektet er å kartlegge hva som hindrer integrasjon, deltakernes individuelle behov, forutsetninger og kulturelle aspekter. Med dette skapes forutsetninger for nettverk og gode integrasjonsmodeller.

Norsk prosjekteier

AOF-Sarpsborg

Kontakt

  • Karlsen, Arild

Prosjektperiode

04.01.2002 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 3000000 Kjell

Total: 666144 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.aof.no/ostfold/