Ny flerbruksplan for Tanavassdraget

Temaområder som vil bli bearbeidet i planprosessen: Forurensning og utslipp; forvaltning av lakseressursene; bygde- og næringsutvikling; vannforsyning; friluftsliv og rekreasjon; tekniske inngrep; kulturminner m.m.

Norsk prosjekteier

Tana kommune

Kontakt

  • Lode, Synnøve

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2005