Lagom olika – en ressurs?

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.07.2005 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 520000 Kjell

Total: 131767 €