Tilbake

Er ringen sluttet for søppelet i havet?

Circular Ocean-prosjektet var nylig vertskap for en stor internasjonal konferanse om utfordringer og muligheter knyttet til plastavfall i havet. Fra venstre: Emily Kearl (ERI), Michelle Green (Macroom E), Dina Margrethe Aspen (NTNU), Dr. Neil James (ERI), Dr. Annik Makerholm Fet (NTNU), Sunniva Bratt Slette (NTNU), prof. Martin Charter (CfSD), Ida Bertelsen (DTU), Katherine Corckery (Macroom E).

Hvert år kastes 12 millioner tonn plastavfall i verdens hav. Søppelet kan gjøres til en ressurs og legge grunnlaget for ny næringsvirksomhet langs kysten.

Hvordan utvikler man innovative og bærekraftige løsninger for å samle inn og utnytte marint restavfall? Og hva skal til for å gjøre avfallet til en ressurs og utgangspunkt for nye næringer i grisgrendte kystregioner? Det var utgangspunktet da Interreg NPA-prosjektet Circular Ocean var vertskap for en internasjonal miljøkonferanse i Ålesund.

– Målsettingen er å inspirere gründere og etablerte virksomheter til å sette i gang lønnsome og bærekraftige resirkuleringsprosjekt. Vi snakker om gjenbruk på måter som ikke har skjedd før og med et massivt universitetskorps i ryggen, sier Annik Magerholm Fet, professor og direktør ved NTNU Bærekraft.

circular_oceans_armering
Visste du at resirkulerte garn blant annet kan benyttes som armering i betong? Dette var bare en av mange konkrete forretningsmuligheter som ble presentert da Circular Ocean arrangerte konferanse.

Som norsk prosjekteier samarbeider NTNU med partnere i Storbritannia, Danmark og Irland. Prosjektet ledes av Centre for Sustainable Design ved University for the Creative Arts (UCA) i Storbritannia. Prosjektet pilot-tester blant annet gjenbruk av dumpet garn og tauverk, som i dag utgjør en alvorlig trussel for det marine økosystemet, fiskerier og lokalsamfunn langs kysten. Slik skal prosjektet spre erfaringer og inspirere bedrifter og gründere til å se på avfallsstrømmen som en ressurs for bedriftsutvikling og nyskaping.

LES OGSÅ: Circular Ocean i RegioStars-finalen

– Det er store utfordringer knyttet til å samle opp alt som ligger og flyter i havene. På konferansen så vi nærmere på disse problemstillingene og fikk en oversikt over systemene vi har i Norge for å samle opp tapte fiskegarn og tauverk, uttalte Fet til NRK etter konferansen.

Fakta: Havet som søppeldynge

Hvert år kastes 12,7 millioner tonn plastavfall i verdens hav. I tillegg forsvinner det årlig 33 000 garn og nøter fra fiskeriene i Europa. På verdensbasis etterlates rundt 640 000 tonn fiskeredskap i havene hvert år.

Etterlatte garn og andre fiskeredskaper karakteriseres som hovedtrusselen mot verdens sjøfugl og sjøpattedyr. Den negative påvirkningen på økosystemene kan på sikt ramme artsmangfoldet i havet og langs kysten.

Hvis utviklingen fortsetter, vil vi i 2025 etterlate ett tonn plastavfall for hvert tredje tonn fisk vi tar opp av havet. I 2050 vil det være mer plast enn fisk i havene.

De enorme mengdene plastsøppel i havet absorberer organiske giftstoffer fra omgivelsene. Når plastrestene havner i fordøyelsessystemet til fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, transporteres uønskede giftstoffer oppover i næringskjeden.

De økonomiske skadevirkningene fra marint plastavfall er beregnet til 12 milliarder euro årlig.

Kilde: Circular Ocean

martin-skateboard-day-2
Skal det være et skateboard laget av resirkulert marint avfall? Martin Charter, professor ved CfSD, vurderer mulighetene for bærekraftig transport under Circular Oceans-konferansen.

På konferansen ble fokuset rettet mot marint avfall som ressurs for nyskaping og næringsutvikling i sårbare kystregioner. Noen bedrifter har allerede grepet muligheten, og på Circular Oceans-konferansen fikk deltakerne se nærmere på blant annet badetøy, sokker, jakker og andre tekstiler, i tillegg til solbriller, smykker, fliser og skateboard (!) som er laget av resirkulerte garn og tauverk.

– Forsknings- og forretningsmodellene som ble presentert har utvidet vår forståelse av mulighetene som kan utnyttes fra kasserte fiskegarn og tau. NTNU vil også i fortsettelse ta en ledende rolle i Circular Ocean-prosjektet, både gjennom forskning og i de diskusjoner og debatter vi deltar i ved fremtidige arrangementer, sier Fet.

 

 

circular_oceans_prod2

 

circular_ocean_ill

 

 

Tilbake