Norsk app styrker opplæringen av helsepersonell

I helse- og omsorgssektoren er tilgangen på lik og riktig informasjon avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Med den norskutviklede appen Skillaid settes kunnskapen i system. Gjennom det norsksvenske Interreg-prosjektet Vältel har svenske kommuner fått teste løsningen.

Appen, som er utviklet av det norske selskapet Dynamisk Helse, er allerede tatt i bruk av en rekke norske kommuner. Nå er appen oversatt til svensk og læringsmodulene er tilpasset svensk arbeidsliv. Den svenske grensekommunen Strømsund er først ut med å ta i bruk Skillaid.

– Nå kan vi være sikre på at alle får samme informasjon i den grunnleggende opplæringen. Fram til nå har opplæringen av nye helsearbeidere vært avhengig av hvem som er ansvarlig og i hvilket område man jobber, sier Ewa Asplund, distriktssjef for eldreomsorg i den svenske grensekommunen Strømsund.

Også Ragunda kommune, Åre kommune og Østersund kommune skal ta i bruk Skillaid.

– Sammen med Dynamisk Helse tilbyr vi helse- og omsorgsarbeidere et enkelt og smidig opplæringsverktøy som de har tilgjengelig på mobilen døgnet rundt, sier Marie Norlén, prosjektleder i Interreg-prosjektet Vältel.

Vältel-prosjektet fungerer som et bindeledd mellom innovatører, bedrifter, kommuner og helseforetak.

Etter nedlasting av appen fylles den med informasjon som er relevant for dem det gjelder. De ulike læringsmodulene er utformet slik at informasjonen skal være lett og ta til seg.

– Det er nettopp slike velferdsteknologiske løsninger vi i Vältel jobber for å få inn i helsevesenet, sier Norlén.

– Jeg fikk fire timer opplæring da jeg som 18-åring fikk min første jobb i eldreomsorgen. Etter lunsj fikk jeg ansvaret for å ta hånd om personene på institusjonen. Det var en skremmende opplevelse, jeg kjente meg utilstrekkelig. Denne opplevelsen har vært drivkraften bak denne løsningen sier Skillaid-gründer Ann-Kristin Johansen.