Tilbake

Først i verden med felles nødnett

Foto: Erik Borglund, GSS/Mittuniversitetet

Gjennom Interreg-samarbeidet i Nordens Grønne Belte har nødetatene i Norge og Sverige samarbeidet for fellesløsninger på tvers av grensen. Nå er de to landene først ut i verden med å slå sammen sine nødnett.

Plutselig smeller det. På en vinterglatt europavei 14 i Meråker dundrer to busser sammen med voldsom kraft. Ulykkesstedet ligger bare fem kilometer fra svenskegrensen, og på begge sider av grensen mobiliserer nødetatene raskt. Et nytt og sammenkoblet nødnett gjør kommunikasjonen grenseoverskridende og sømløs.

Nå snakker de sammen

Dette er en aldri så liten verdensrevolusjon. Det er utrolig viktig å ha mulighet til å kommunisere når det skjer ting nært grensen.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
Denne gangen var det bare en øvelse. Onsdag 16. november ble uansett en merkedag for politiet i Trøndelag og Jämtland: For første gang snakket norsk og svensk politi sammen på et sammenkoblet nødnett.

– Nå kan vi samhandle helt fra alarmen går til i er framme på stedet. Slik kan vi koordinere innsatsen på en mye bedre måte, sier Teith Kyrre Dalsrud i Politidirektoratet til NRK.

I krise- og nødsituasjoner er tid en avgjørende faktor. For politiet og andre nødetater handler det om å komme seg så raskt ut som mulig. Likevel har beredskapsarbeidet på tvers av den norsksvenske grensen stått overfor betydelige grensehindre. Blant annet har de ulike nødnettene ikke «snakket sammen», og styrkene har vært avhengige av mobiltelefon. Det kan være en utfordring, særlig i grisgrendte strøk.

Både justisminister Anders Anundsen, Sveriges innenriksminister og NRK var til stede for å markere sammenslåingen av nødnettene.
Både justisminister Anders Anundsen, Sveriges innenriksminister og NRK var til stede for å markere sammenslåingen av nødnettene. Foto: GSS2

– Dette er en aldri så liten verdensrevolusjon. For første gang sammenkobles to nasjoners nødnett. Det er utrolig viktig å ha mulighet til å kommunisere når det skjer ting nært grensen. Den øvelsen vi er vitne til nå viser behovet for å kunne samhandle på en god måte. Nå kan alle snakke sammen på det samme nødnettet, og det er veldig bra, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til NRK. Sammen med Sveriges innenriksminister Anders Ygeman sto Anundsen for innivelsen av nødnettet.

Her kan du se hele innslaget fra NRK.

Milepæl i GSS-samarbeidet

Øvelsen ble gjennomført av LRS øvingsforum Nord-Trøndelag politidistrikt i samarbeid med Länsstyrelsen i Jämtland og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, og markerte en milepæl i beredsskapssamarbeidet i Nordens Grønne Belte. Siden 2010 har partnere i Trøndelag og Jämtland jobbet målrettet for å fjerne grensehindre i nød- og krisesituasjoner gjennom prosjektet Grenseoverskridende Samarbeid for Sikkerhet, som nå er i andre fase (GSS2).

I øvelsen bidro GSS2 med analyse av kommunikasjonen mellom mer enn 300 involverte. Prosjektet registrerte innholdet i samtaler over en tre timer lang periode i fem ulike talegrupper i det sammenkoblede nødnettet, og fra den etablerte databasen kunne prosjektdeltakerne vise en fortløpende vurdering av kommunikasjonsmønsteret mellom deltakerne i øvelsen.

LES MER: Sverige vil endre loven for å sikre politiberedskapen i grenseregioner

Torsdag 17.11. orienterte Erik Borglund (Mittuniversitetet) og Knut Ekker (Nord universitet) ca 40 deltakere fra Direktoratet for nødkommunikasjon, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), representanter fra politi, brann og helse/AMK både i Norge og Sverige om arbeidet med dokumentasjonen av øvingen.

Om Grenseoverskridende Samarbeid for Sikkerhet 2

Prosjektets overordnede mål er å bidra til å fjerne hinder for samarbeid over grensen i krisesituasjoner. For å oppnå dette målet skal prosjektet:

  • Utvikle IT-støtte og en modell for øving, evaluering, refleksjon, scenarioutvikling og tilbakekobling til organisasjonene og dermed bidra til læring knyttet til interregionalt samarbeide.
  • Bidra til økt kunnskap om sikkerhet og krisehåndtering med fokus på forhold i grensebygder.
  • Bidra til økt kunnskap om mangfold og etnisitet i forbindelse med krisehåndteringsarbeid

Den tekniske utviklingen innebærer en videreutvikling av øvingssystemet utviklet under GSS (2010-2013).

DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON: Grunnlaget for grenseløst samarbeid er kunnskap og gode relasjoner

ggs_samarbeid
Foto: Erik Borglund, GSS2/Mittuniversitetet
Tilbake