Mobiliserte for økt Europa-samarbeid

16. mars inviterte Interreg B- og C-programmene Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europe og ESPON til mobiliseringskonferanse for å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging som finnes gjennom deltagelse i programmene.

Gikk du glipp av konferansen? Her finner du alle presentasjonene med oppdatert og nyttig informasjon.