Fra lokalnett til Cyberspace

IBI Net ble startet i 2009 som et nettverksprosjekt mellom bedriftsinkubatorer i seks land i Østersjø-regionen. Målet var å styrke flyten av teknologi og kunnskap på tvers av miljøer, slik at inkubatorene kunne hjelpe fram flere innovative og eksportorienterte små- og mellomstore bedrifter (SMB) i sine respektive land. Hedmark Kunnskapspark ble invitert inn i prosjektet gjennom internasjonal avdeling i Hedmark fylkeskommune, etter å ha gjort forsøk på å etablere et lignende utviklingsprosjekt med den svenske partneren Teknikdalen, som også ble med i IBI Net.

Interessant finansiering

– Bedriftsinkubatorer har svært ulike rammevilkår i Østersjøregionen. I Latvia hadde inkubatorene finansiering i 3-5 år, noe som tvang fram stadige ny- og reetableringer. Det ga dårlig kontinuitet i arbeidet og gjorde det vanskelig å utvikle inkubatorene til gode strategiske verktøy for SMB-utvikling. Den norske SIVA-finansierte inkubatormodellen var derfor svært interessant for våre prosjektpartnere i øst, sier forretningsutvikler Øyvind Nordstrand, som ledet Hedmark Kunnskapsparks arbeid i IBI Net.
Nordstrand opplevde at partnerne i øst var dyktige til å trekke med seg sine politikere inn i de internasjonale IBI Net-konferansene, for å påvirke dem med kunnskap om drift og finansiering av de nordiske inkubatorene. På den internasjonale konferansen som ble gjennomført i Norge, var både inkubatorprogrammets eier, SIVA, og Innovasjon Norge med som forelesere sammen med lokalt næringsliv og fylkes-kommunen.
– Vi tok også med oss gjestene til Lillehammer og Hamar, hvor de fikk se hvor fritt norske bedriftsinkubatorer står til å utvikle seg innenfor rammen av den norske finansierings-modellen, forteller Nordstrand.

Viderefører samarbeidet

I tillegg til å skulle bidra til å utvikle bærekraftige finansieringsmodeller for inkubatorer i Østersjøregionen, hadde IBI Net mål om å utvikle en varig samarbeidsstruktur mellom partnerinkubatorene, samt en felles plattform for åpen og innovativ SMB-utvikling.
– IBI Net-prosjektet som sådan er for lengst avsluttet. Nettverket mellom prosjektpartnerne er i dag videreført som en varig struktur, finansiert av deltakerne selv. Det er i seg selv et bevis på at samarbeidet oppfattes som en merverdi for den enkelte inkubatoren, mener Nordstrand, og legger til at nettverket møtes til faglige samlinger minst en gang i året.

Gevinster for bedriftene

Det aller viktigste resultatet av IBI Net, er ifølge forretningsutvikleren at Hedmark Kunnskapspark har skaffet seg nye og nyttige kontakter og økt sin egen kunnskap om utviklingsmulighetene som finnes i partnerlandene.
– Alle våre bedrifter med planer om samarbeid med bedrifter eller kunnskapsmiljøer i Østersjøregionen drar direkte nytte av de mulighetene som kunnskapsnettverket har bidratt til. En av våre bedrifter har allerede hatt suksess med etablering i Polen, takket være at våre IBI Net-kontakter lokalt har kunnet bistå bedriften med å rekruttere riktige nøkkelpersoner, sier Nordstrand.

Utvikler kunnskapsparken

Nordstrand er ikke i tvil om at det internasjonale inkubatornettverket også utvikler Hedmark Kunnskaps­parks tjenester overfor bedriftene, utover det å bistå med internasjonale kontaktpersoner.
– Spillteknologi er en av våre satsingsområder. Gjennom IBI Net har vi etablert direkte samarbeidslenker til kunnskapsmiljøer i nettverket. På samme måte ser vi at samarbeidet med Tyskland har gitt oss impulser til hvordan vi kan optimalisere og effektivisere vår egen drift. I Tyskland vier inkubatoren størst oppmerksomhet til de inkubatorbedriftene som sliter med å betale husleia, og tar dette som et signal om at disse bedriftene har større behov for hjelp enn de som betaler punktlig, sier Nordstrand.

– Hedmark Kunnskapspark hadde fra før av et godt samarbeid med kunn­skapsparken i Dalarna, Teknikdalen. Hvordan ble dette samarbeidet påvirket av at det internasjonale inkubatornettverket ble utvidet i antall og geografi?

– Jeg vil si at felles deltakelse i IBI Net styrket samarbeidet mellom oss og Teknikdalen. Etter å ha arbeidet sammen ute i Europa, omtaler vi nå hverandre som «søsterorganisasjoner». Mens det fortsatt kun er IBI Net-partnerne som er med i nettverket, er det nå planer om å åpne nettverket for enda flere, sier Nordstrand.

Partnerne i det internasjonale inkubatornettverket har videreført samarbeidet etter prosjektslutt.
Partnerne i det internasjonale inkubatornettverket har videreført samarbeidet etter prosjektslutt.
Øyvind Nordstrand ledet Hedmark Kunnskapsparks arbeid i IBI Net. Foto: Jens Haugen
Øyvind Nordstrand ledet Hedmark Kunnskapsparks arbeid i IBI Net. Foto: Jens Haugen