Tema: 3.4 Samisk språk

Samisk hjelpetelefon for bedre folkehelse

Bedre folkehelse for innbyggere i Sápmi Interreg prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sápmi på kort og lang sikt. Forskning viser betydningen av å få uttrykke selvmordstanker,…

Revitalization of Skolt sami language and culture

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til revitalisering av skoltesamisk språk og kultur. I forprosjektet er hovedoppgaven er å skrive søknad for hovedprosjektet «Revitalization of Skolt sami language…