Tema: 3.4 Samisk språk

Revitalization of Skolt sami language and culture

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til revitalisering av skoltesamisk språk og kultur. I forprosjektet er hovedoppgaven er å skrive søknad for hovedprosjektet «Revitalization of Skolt sami language…