Revitalization of Skolt sami language and culture

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til revitalisering av skoltesamisk språk og kultur. I forprosjektet er hovedoppgaven er å skrive søknad for hovedprosjektet «Revitalization of Skolt sami language and culture,» samt definere grenseoverskridende samarbeid mellom alle organisasjoner som er involvert.

Det vil bli arrangert to folkemøter, ett i Norge, ett i Finland, for å få fram ideer og forventninger til hovedprosjektet som forhåpentligvis vil bidra til opprettelse av et skolesamisk språk og kultursenter. I løpet av denne prosessen tar vi sikte på øke interessen for- og kunnskapen om skoltesamisk kultur og språk i begge landene.

Norsk prosjekteier

Sør-Varanger kommune

Kontakt

Prosjektperiode

16.01.2023 - 14.07.2023

Budsjett

Norsk bidrag: 200.000,- NOK

Total: 40.000,- €

Andre partnere

AVI Skoltesamisk museum
Interesseorganisasjoner
Andre