Tema: 1.5 Smart spesialisering

AirHerd

Områder med vanskelig tilgjengelige utmarksområder kan nå nås gjennom dronekameraer. Droner kan gjøre det lettere å finne, samle og drive rein. Økt bruk av droner kan redusere gjeternes CO2-utslipp. Dette…

REDII Ports

Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS – REDII Ports Prosjektet inkluderer 5 alternativer: Det følger en 3-trinns vei: identifisering av lokale grønne ressurser via en sirkulær økonomi og…

IDiD

Implementation of DeD AM in future manufacturing (IDiD) The main focus of IDiD (Implementation of DeD AM in future manufacturing) is to promote the use of Direct Energy Deposition (DeD)…