Stikkord: Interreg Østersjøprogrammet

Motvirker analyseparalyse i landbruket

BREC er et Interreg Østersjø-prosjekt som knytter sammen landbruksskoler, myndigheter og forskere for å spre kunnskap om sirkulær landbrukspraksis. Videre skal prosjektet teste og kartlegge teknologier som er drivere av sirkulær bioøkonomi.

Østersjø webinar: good quality projects

Webinar on good quality projects (shaping content & planning finances) Virtual event Useful tips for developing a good project application & apply in the open call. Description The webinar on…

Østersjø webinar: apply in third call

Thematic webinar: apply in third call for applications! Virtual event Thematic focus of the open third call for applications in a nutshell. Description Are you passionate about shaping innovative societies…

Østersjø: Tredje utlysning åpen

Apply now! Do you have a smart project idea how to bring in innovative, water-smart and climate-neutral solutions for the benefit of people around the Baltic Sea? Do you want…

BSR: Good quality projects

Webinar on good quality projects (shaping content and planning finances) Virtual event Get all info you need & apply for funding soon! Description The webinar on good quality projects is…

Side 1 av 2
12