Tre og tradisjonshåndverk: Grenseløst bygningsvern

Målet er å legge til rette for næringsutvikling innen tradisjonshåndverk, restaurering og bygningsvern i et felles fagnettverk på tvers av riksgrensa. Både norske og svenske museer er sentrale i prosjektet, i tillegg til en rekke små og mellomstore håndverksbedrifter.

I løpet av perioden 2015 – 2018 skal prosjektet nå følgende mål:

  • Tradisjonshåndverkere og leverandører av trevirke i Trøndelag-Jämtlandsregionen skal bli kjent med hverandre, utvikle kompetansen sin i tradisjonshåndverk og bygge nettverk slik at de står sterkere som tilbydere av tjenester.
  • Huseiere og offentlige rådgivende etater skal få bedre bestillerkompetanse og beslutningsgrunnlag gjennom en sertifisering eller kvalitetsmerking av tradisjonshåndverkere
  • Flere ungdommer skal få lyst og mulighet til å utdanne seg innen tradisjonshåndverk knyttet til tre.

Det totale budsjettet for prosjektet er cirka 10 millioner kroner på svensk side og litt over 4 millioner kroner på norsk side. Prosjektet på norsk side er delvis finansiert av Interreg, delvis av egeninnsats hos samarbeidspartnerne og delvis gjennom bevilgninger fra de to trønderske fylkeskommunene, VRI Trøndelag og Trøndelag Forskning og Utvikling.

Norsk prosjekteier

Trøndelag Forskning og Utvikling

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.06.2018

Budsjett

Total: 2 036 700 €