Lærer opp håndverkere, gir folk innsikt i gamle tradisjoner

Interreg-prosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern jobber for å få eldre håndverkstradisjoner og bruk av tre fram i lyset. I sommer har prosjektet samlet håndverkere fra både Norge og Sverige for å demonstrere de tradisjonelle byggeteknikkene for folk flest:

Bruk av skottbenk, margsprengning og tilhugging av konstruksjonsvirke med øks og taksponstikking, er blant teknikkene som er vist fram. Under Vårmarknaden i Østersund deltok også programleder Frank Erichsen fra den kjente serien «Det gode bondeliv» for å spre kunnskap om de gamle tradisjonshåndverkene.

Eldre bygninger som skal restaureres passer ikke nødvendigvis til dagens standardmål. Det er heller ikke gitt at hjørner og vinkler er rette. Høvling av golvbord i skottbenk gjør det mulig å høvle not og fjær i golvbord av varierende bredde.

– På den måten kan man spesialtilpasse både lengder og bredder til det enkelte prosjektet, noe som kommer godt med i bygningsvern og restaureringsarbeid, sier Per Reidar Næss, prosjektleder for Interreg-samarbeidet som også arrangerer kurs i de gamle teknikkene for norske og svenske håndverkere.

I høst er det også lagt et spennende program.

– Vi skal delta på konferanser både i Levanger og Sundsvall, der ulike former for bygningsvern er tema. I oktober legger vi ut på studietur i Jämtland, og i løpet av høsten skal en gruppe håndverkere hospitere hos museer og bedrifter. Da beveger de seg på tvers av grensen, og får tid til å få et godt innblikk i teknikker og arbeidsmåter slik de praktiseres her, sier Næss.