TransBaltic Extension

Prosjektet har som mål å levere erfaringer med gjennomføring av aktiviteter i offentlig-privat regi som et innspill til transportprioritet i neste BSR Programme. Prosjektet skal bekrefte og styrke det politiske og forretningsmessige grensesnittet i gjennomføringen av Macroregional Transport Action Plan (MTAP).

 

Norsk prosjekteier

Bodø havn

Prosjektperiode

01.06.2013 - 01.09.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1 146 945 Kjell

Total: 1 278 900 €

Andre partnere

Norske partnere: Bodø Havn (Nordland)
Contact person: Erlend A. Willumsen
Phone: +47 75 55 10 80
E-mail: eaw@bodohavn.no
Web: www.bodohavn.no

Øvrige partnere:
Port of Hamburg Marketing (Tyskland)
The Institute of Logistics and Warehousing (Polen)
Maritime Institute in Gdansk (Polen)