Båt og tog i fokus i Bodø

Etter at TollpostGlobe høsten 2013 la ned sin faste rute med containerskip mellom Bodø og Alta, har det fra ulike hold vært jobbet med å få etablert et tilsvarende transporttilbud. Dette var også ett av temaene som ble tatt opp på «Arctic Transport Days». En slik båtrute har potensial til å bli den nordlige grenen av en ny transportkorridor som strekker seg fra Murmansk til Gdynia i østre del av Polen.

Forbindelsen videre sørover kan også effektiviseres dersom det i tillegg kan etableres nye togruter som en del av den nye transportkorridoren.
– Fra Gdynia til Bodø er det i dag teknisk mulig å kjøre tog langt raskere enn dagens togkonsepter som må innom Alnabru i Oslo, sier Per Strømhaug, som er Bodøs representant i «TransBaltic Extension».

Planene om alternative togruter strekker seg minst 15 år tilbake i tid, men de har strandet på grunn av dårlig tverrforbindelse mellom Norge og Sverige. Imidlertid er planene nå nærmere realisering ettersom arbeidet med å elektrifisere Meråkerbanen starter i år.

Oppgraderingen av Meråkerbanen ble tatt inn i Nasjonal Transportplan 2014-2022 mye takket være arbeidet til interregprosjektene North East Cargo Link (NECL) og NECL II.