TENTacle

TENTacle – Capitalising on TEN-T core transport network corridors for prosperity, growth and cohesion

Prosjektet samler en rekke makroinitiativer i Østersjøregionen innen transportløsninger, og har i tillegg til 23 formelle partnerne mer enn 60 assosierte partnere. Partnerne i TENTacle skal utforske hvordan planleggingsmetoder og infrastruktur kan tilpasses for at regioner som ikke har direkte tilgang til det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) skal kunne dra nytte av vekstimpulsene som forventes langs transportkorridorene ScanMed, North SeaBaltic og BalticAdriatic. Arbeidet innebærer blant annet en bevisstgjøring av beslutningstakere og andre interessenter for at beslutninger på best mulig vis utnytter invsteringene og den etterfølgende veksten som skjer langs langs transportkorridorene.

Prosjektet skal også legge til rette for bærekraftig transport langs kjernekorridorene, sørge for bedre integrasjon mellom kjernekorridorer og urbane/regionale transportsystemer, bidra til større grad av samhandling mellom transportkorridorene og snu økonomiske nedgangstrender ved å gi bedre tilknytning til kjernekorridorene.

Grensekomiteen Värmland-Østfold og Innovation Circle Network er de norske partnerne i prosjektet med til sammen 22 partnere fra ni land. Blant disse er Alliansen Osloregionen, Marker kommune og Østfold fylkeskommune.

 

Norsk prosjekteier

Innovation Circle Network

Kontakt

Prosjektperiode

01.05.2016 - 30.04.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 187 460 €

Total: 3 750 821 €

Prosjektnettside

http://tentacle.eu

Ekstern prosjektinfo

http://bit.ly/1XvbrMk

Andre partnere

Grensekomiteen Värmland-Østfold, Norge

Grensekomiteen Värmland-Østfold (NO) Port of Hamburg Marketing (DE) Lahti Region Development LADEC Ltd (FI) Regional Council of North Karelia (FI) KTH Royal Institute of Technology (SE) Municipality of Karlskrona (SE) BTH Blekinge Institute of Technology (SE) Port of Karlshamn (SE) Institute of Shipping Economics and Logistics (DE) Vidzeme Planning Region (LV) Region Örebro County (SE) Transnorden Sweden (SE) Westpomeranian Region (PL) City of Gdynia (PL) Rostock Sea Port (DE) Guldborgsund Municipality (DK) Region Skåne (SE) Vilnius Gediminas Technical University (LT) Port of Gdynia Authority (PL) Technical University of Denmark (DK) Valga City Government (EE)