Bygger større muskler med nye forbindelser på tvers av fjorden

Med sine rundt 2,5 millioner innbyggere, varierte industri, utdanningsinstitusjoner og teknologimiljøer er Oslofjordregionen blant Nordens største og mest dynamiske storbyregioner. I løpet av de neste tiårene vil innbyggertallet på norsk og svensk side av grensen passere tre millioner innbyggere. Det stiller krav til mer effektive og bærekraftige transportløsninger.

– Osloregionen er en av Nordens sterkeste regioner, men som dessverre er plaget av dårlige tverrforbindelser.

Det sier Alf S. Johansen, norsk prosjektleder for prosjektet TENTacle. Prosjektet, som er finansiert av Interreg Østersjøprogrammet samler en rekke makroinitiativer i Østersjøregionen innen transportløsninger. Partnerne i TENTacle skal utforske hvordan planleggingsmetoder og infrastruktur kan tilpasses for at regioner som ikke har direkte tilgang til det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) skal kunne dra nytte av vekstimpulsene som forventes langs transportkorridorene ScanMed, North SeaBaltic og BalticAdriatic. Arbeidet innebærer blant annet en bevisstgjøring av beslutningstakere og andre interessenter for at beslutninger på best mulig vis utnytter invsteringene og den etterfølgende veksten som skjer langs transportkorridorene.

Vil fjerne flaskehalsene i Oslofjorden
TENTacle har konkludert med at tiden er overmoden for å etablere ny transportinfrastruktur på tvers av Oslofjorden i form av to jernbane- og veiforbindelser.

To nye forbindelser på tvers av Oslofjorden vil fjerne flaskehalsene og skape en helt ny dynamikk i en av Nordens største storbyregioner, konkluderer Interreg-prosjektet TENTacle.

 

– Skal vi ha en infrastruktur som vi skal kunne leve med, må vi sette i gang nå! Det har vært nok utredninger, nå må det tas beslutninger og vi må komme i gang. Om kommunene og regionene på begge sider av vil, så får vi det til, lyder den tydelige oppfordringen fra prosjektlederen.

Prosjektet skisserer en løsning som inkluderer høyhastighetsjernbane på begge sider av Oslofjorden.

– Bra for Oslo, og bra for begge sider av Oslofjorden, inkludert Bohuslän-kysten ned til Gøteborg. Disse investeringene vil være så lønnsomme at de kan nedbetales på 20 år eller mindre. Dette vil bli vår Øresund-forbindelse, som vil knytte sammen Osloregionen, sier Johansen.

Vil du vite mer om transportplanene for Oslofjorden? Klikk på videovinduet øverst i artikkelen.

Et flaggskip for bærekraftig transport i Østersjøregionen
TENTacle er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen. Prosjektet legger til rette for å binde regionen sammen og skape gode forbindelser med omverdenen på en bærekraftig måte, noe som er en sentral målsetting for regionen.

Gjennom strategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse de grenseoverskridende utfordringene som regionen står overfor i dag. EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).