Bruk av design, arkitektur og utekunst for å øke reiselysten

Interreg Sverige-Norge prosjektet Design og arkitektur som reiseutløser (DARK) vil etablere et nettverk med aktører knyttet til utekunst, design- og opplevelser knyttet til arkitektur for å nå nye målgrupper. Nettverket skal utvikle attraktive og bærekraftige besøkskonsepter. I Norge vil DARK tilby det lille ekstra for å få de som er spesielt opptatt av kunst og arkitektur til å bli et par dager ekstra i Osloregionen – samt grenseregionen mot Värmland. De vil bidra både til å øke markedskunnskapen og reiselysten. Samtidig vil de styrke aktørenes konkurransekraft i regionene på begge sider av grensen.

Ferdige pakker for bærekraftige reiseopplevelser

I Norge har prosjektet Design og arkitektur som reiseutløser (DARK) som mål å sette sammen forslag til pakkereiser. Disse skal være både bærekraftige og bidra til å løfte turismen i regionen. Vi ønsker å presentere en region med helhetlige opplevelser med utgangspunkt i design, arkitektur og utekunst.

Dette vil DARK kombinere med gode mat- og drikke opplevelser og overnatting. I tillegg vil prosjektet by på natur- og kulturopplevelser. For å nå målet om et bærekraftig reiseliv er det viktig at produktene kan konsumeres gjennom gode transportvalg og økt digitalisering av opplevelsene.

Norsk prosjekteier er Visit Greater Oslo og i tillegg de øvrige prosjektpartnerne Viken og Innlandet fylkeskommune, Visit Øst-Norge og deler av Visit Østfold.

Et par dager ekstra i Osloregionen

DARK samarbeider om grenseoverskridende produkter for å øke synligheten ut mot den gruppen av tilreisende som er spesielt opptatt av design og arkitektur. I den norske delen av prosjektet ønsker man å få turistene til å bli et par dager ekstra i denne flotte og kompakte Osloregionen. Undersøkelser viser at målgruppen som er spesielt interessert i design, utekunst og arkitektur også ønsker gode bosteder som har det lille ekstra.

Gode, lokale mat- og drikkeopplevelser står høyt på lista. Det samme gjør andre natur- og kulturopplevelser ut over det som er hovedgrunnen for reisen. Dette vil dermed kunne utgjøre nettopp det lille ekstra. Med erfaring fra tidligere prosjekter håper DARK å kunne jobbe spisset inn imot denne målgruppen for å tilby attraktive opplevelsestilbud på tvers av regionen. 

Ninni Aarhus Tranum, Visit  Greater Oslo.
Ninni Aarhus Tranum, Visit Greater Oslo og norsk prosjektleder for Design og arkitektur som reiseutløser – Fotograf Vibeke Glosli

Det jeg synes er spesielt interessant med dette prosjektet er at vi retter oss mot en spesifikk målgruppe. Vi vil nå de som er interessert i å utforske vår region innenfor alle de nevnte områdene. Vårt området har korte avstander og god infrastruktur, sier prosjektleder på norsk side Ninni Aarhus Tranum ved Visit Greater Oslo.

Jeg gleder meg spesielt til å bidra med det lille ekstra. Det vil føre til at de tilreisende får lyst til oppleve alt det vi har å tilby og bruke mer tid på kunst og arkitektur. Vi vil krydre med det lille ekstra vi har av godbiter i Osloregionen, avslutter Tranum.

Vant fotokonkurranse med bilde fra The Plus

Prosjektet fikk invitasjon til å bli med på årets fotokonkurranse utlyst av Interreg Sverige-Norge, og dette ville de være med på. DARK hadde på den tiden et prosjektledermøte i grenseområdet. Møtet ble avholdt på på verdens mest miljøvennlige møbelfabrikken The Plus. Lokasjonen er perfekt med tanke på både stedet i seg selv, men også at det gjenspeiler deler av prosjektet.

Juryens begrunnelse

Juryen ble fengslet av bildene både hva gjaldt Kreativitet, Komposisjon og Tilpasning til temaet «Grensende samarbeid».

Bildet fanger på strålende vis essensen av kreativt samarbeid, stråler innerst i Sverige-Norge grenseområdet!

Bli med å applaudere dette enestående prosjektet og samarbeidsånden det representerer!

I tillegg innehar The Plus design helt utenom det vanlige hva gjelder fabrikken som er designet av Bjarke Ingels Group. Produktene til Veste finner du mange steder i verden og Norden. Du kan lese mer om the Plus her.

Prosjektlederne Ninni Aarhus Tranum , Visit Greater Oslo og Jessica Carrlsson, Visit Värmland avbildet ved attraksjonen The Plus. Vinnerbildet fra fotokonkurransen i regi av Interreg Sverige-Norge.
Prosjektlederne Ninni Aarhus Tranum , Visit Greater Oslo og Jessica Carrlsson, Visit Värmland avbildet ved attraksjonen The Plus. Vinnerbildet fra fotokonkurransen i regi av Interreg Sverige-Norge.

Samarbeid for å utvikle nye og innovative muligheter

Mange av utekunst-opplevelsene i regionen er uten et organisert vertskap eller med begrensede åpningstider. Prosjektet ønsker derfor et samarbeid med et eller flere av de andre Interreg-prosjektene i regionen. Man vil vurdere muligheten for å benytte digitalisering av opplevelsen for å skape nye og innovative muligheter. Slik kan man formidle fakta og konsumere utendørs kunst, kunst, design og arkitektur for både besøkende og lokale innbyggere.


Prosjektet forventes å bidra til å øke markedskompetansen og kunnskap om serveringsnæringens rolle for samfunnet, grenseregionen og egen bedrift for små og mellomstore reiselivsaktører i prosjektområdet.

Prosjektlederne Ninni Aarhus Tranum, Visit Greater Oslo og Jessica Carrlsson, Visit Värmland avbildet ved Verdensportalen som tidligere sto foran Nobels Fredssenter.
Prosjektlederne Ninni Aarhus Tranum, Visit Greater Oslo og Jessica Carrlsson, Visit Värmland avbildet ved Verdensportalen som tidligere sto foran Nobels Fredssenter i Oslo.

Kontakt

Ninni Aarhus Tranum

Visit Greater Oslo

+47 92 01 27 52

Ninni@akershus.com

Regionansvarlig Romerike  

Norsk prosjektleder for Design og arkitektur som reiseutløser 

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune