SOL – Support quality Of Life

Support quality Of Life – SOL, er en grenseoverskridende satsning på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia.

Helsetjenestene er ulikt organisert i Sverige og Norge og det fins også kulturforskjeller. Disse ulikhetene er en styrke for ny læring gjennom partnerskap og potensiale for å oppnå grenseregional merverdi. Samtidig byr bosettingsmønstre og befolkningssammensetning på mange like utfordringer. Gjennom samarbeid over grensen kan prosjektet gis større verdi enn når vi jobber hver for oss. Helsesektoren skal samhandle tett med brukere og leverandører om å dreie perspektiv og tankemåter. Kunden/brukeren skal trekkes tettere inn i samhandlingen.

I prosjektet skal det jobbes med spredning og mer bruk av velferdsteknologi, parallellt med utvikling av nye arbeidsprosesser. Brukerdrevet innovasjon ved systematisk implementering av hjelpemidler for å øke kundenes/brukernes egen mestring, vil gi mer rasjonell bruk av helsepersonell. Prosjektet vil oppnå ny kunnskap og etablere ny praksis. Dette skal gjøres ved systematisk samhandling både vertikalt og horisontalt i tjenestekjeden. Prosjektet skal utnytte ulik kompetanse og styrker, samt aktivt involvere sivilsamfunn og næringsliv, forsknings- og innovasjonsmiljøer. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus, Hedmark og Värmland.

Kontakt

  • Heiberg, Marit

    Kunnskapsbyen Lillestrøm

    928 63 622

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 2 570 000 Kjell

Total: 2 786 719 €

Andre partnere

Skedsmo kommune Fet kommune Sørum kommune Rælingen kommune Aurskog-Høland kommune Lørenskog kommune Samhandlingskontoret Nedre Romerike Digitale Gardermoen Ringsaker kommune Terningen nettverk Høgskolen i Oslo og Akershus Akershus universitetssykehus (Ahus) Karlstad kommun Arvika kommun Hammarö kommun Landstinget i Värmland