Tilbake til ditt søk

SOL – Support quality Of Life

Support quality Of Life – SOL, er en grenseoverskridende satsning på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia.

Helsetjenestene er ulikt organisert i Sverige og Norge og det fins også kulturforskjeller. Disse ulikhetene er en styrke for ny læring gjennom partnerskap og potensiale for å oppnå grenseregional merverdi. Samtidig byr bosettingsmønstre og befolkningssammensetning på mange like utfordringer. Gjennom samarbeid over grensen kan prosjektet gis større verdi enn når vi jobber hver for oss. Helsesektoren skal samhandle tett med brukere og leverandører om å dreie perspektiv og tankemåter. Kunden/brukeren skal trekkes tettere inn i samhandlingen.

I prosjektet skal det jobbes med spredning og mer bruk av velferdsteknologi, parallellt med utvikling av nye arbeidsprosesser. Brukerdrevet innovasjon ved systematisk implementering av hjelpemidler for å øke kundenes/brukernes egen mestring, vil gi mer rasjonell bruk av helsepersonell. Prosjektet vil oppnå ny kunnskap og etablere ny praksis. Dette skal gjøres ved systematisk samhandling både vertikalt og horisontalt i tjenestekjeden. Prosjektet skal utnytte ulik kompetanse og styrker, samt aktivt involvere sivilsamfunn og næringsliv, forsknings- og innovasjonsmiljøer. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus, Hedmark og Värmland.

Kontakt

 • Heiberg, Marit

  Kunnskapsbyen Lillestrøm

  928 63 622

  Send e-post

  Prosjektleder, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norske IREG-midler: 2 570 000 NOK

Totalt: 2 786 719 €

Øvrige partnere

 • Skedsmo kommune
 • Fet kommune
 • Sørum kommune
 • Rælingen kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Lørenskog kommune
 • Samhandlingskontoret Nedre Romerike
 • Digitale Gardermoen
 • Ringsaker kommune
 • Terningen nettverk
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Akershus universitetssykehus (Ahus)
 • Karlstad kommun
 • Arvika kommun
 • Hammarö kommun
 • Landstinget i Värmland