Tilbake

Slutt på piloter – nå skal det satses på storskala bruk av velferdsteknologi!

TEKNOLOGI FOR EN BEDRE ALDERDOM: – Ved hjelp av nye, smarte redskaper kan eldre mennesker få større mulighet til å mestre hverdagen bedre, sa prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, da det nye helse- og velferdsprosjektet ble startet opp. Foto: Steinar Aasen/Kunnskapsbyen Lillestrøm

Playstation, snakkende pilledispensere og elektroniske døråpnere kan om få år være en del av hverdagen for alle som trenger det. Trådløst internett på sykehjemmet er allerede i ferd med å bli et folkekrav.

Ny teknologi står helt sentralt i et nytt svensk-norsk helse- og velferdsprosjekt, som skal peke ut retningen for morgendagens omsorgstjenester.

En bedre hverdag
Hovedprosjektleder er Marit Heiberg hos Kunnskapsbyen Lillestrøm. Tirsdag 27. januar ønsket hun de norske prosjektansvarlige fra kommuner, sykehus og høgskoler velkommen til oppstartsmøte i storprosjektet.

Foto: Drammen kommune
Foto: Drammen kommune

– Vi skal ta i bruk ny velferdsteknologi som kan gi eldre og deres pårørende en bedre hverdag. Dette kan være enkle ting som automatisk lystenning på soverommet, som viser veien til badet når du våkner om natta. Eller det kan være å ta i bruk Playstation til å spille bowling, eller andre typer aktivitetsspill som holder deg i form, forteller Heiberg.

Mange deltagere
Det treårige prosjektet har fått navnet SOL (Support quality Of Life). Totalbudsjettet beløper seg til 2 786 719 euro, hvorav 2 570 000 kroner er bevilget via norske Interreg-midler. Deltakerne kommer fra Värmland, Hedmark og Akershus:

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et samlebegrep for teknologiske løsninger som styrker den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og deres pårørende, og er samtidig et bidrag i møtet med samfunnets omsorgsbehov.

Kontakt

  • Heiberg, Marit

    Kunnskapsbyen Lillestrøm

    928 63 622

    Send e-post

    Prosjektleder, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Tilbake