Pizza, politikk og velferdsteknologi

Initiativet er et direkte resultat av et informasjonsmøte for politikere og toppledere i kommunene som deltar i det Interreg-støttede SOL-prosjektet.

– Det er mange grunner til at det går så tregt med å ta i bruk teknologi og jobbe på nye måter. Her er det utrolig mye å gripe fatt i, sa prosjektleder Marit Heiberg i velferdsteknologiprosjektet SOL, i sin innledning til nettverksmøtet.

Fortsatt trengs det økt kunnskap om hva velferdsteknologi er – og hvordan den kan nyttiggjøres. Hun påpekte at brukerne av teknologien må involveres i løsningene. Opplæring og øving er helt essensielt og ledelsen må følge tett opp at nye arbeidsrutiner tas i bruk, understreket Heiberg.

Felles utfordringer
Møtet startet med en bli kjent-runde, der alle deltakerne presenterte seg, fortalte hva de er spesielt opptatt av og utfordringer som deres kommune står overfor. Siv Tove Engebråten, som er gruppeleder for KrF i Lørenskog, synes det var lærerikt å delta i et nettverk med andre folkevalgte som er opptatt av velferdsteknologi.
– Det er alltid nyttig snakke sammen, ikke minst med tanke på den framtiden vi står overfor. Vi trenger en slik åpen arena, der vi kan utveksle erfaringer og lufte spørsmål – særlig innenfor områder som er nye for oss, sier Engebråten.
Til sammen utgjorde møtedeltakerne et representativt utvalg av sentrale helsepolitikere på Romerike. Til tross for at ulike politiske ståsted og bakgrunn fra fem ulike kommuner, var de likevel overraskende samstemte i sin beskrivelse av utfordringene knyttet til å ta i bruk ny teknologi.

Læringsarena
Behovene for bistand øker. Samtidig har mulighetene for automatisering og selvbetjening aldri vært større. I tillegg har også pårørende, private, frivillige og andre nettverk mye å bidra med.
Helsepolitikerne konkluderte med at nettverket for velferdsteknologi er en god møteplass. De ønsker seg gjerne mer informasjon om «beste praksis». I tillegg uttrykte de også ønsker om en bedre kartlegging av tjenesten, blant annet for å se om det er store forskjeller mellom kommunene.

Les mer om nettverket og Interreg-prosjektet her.