Digitale pensjonister har livskvalitet som mål

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på kunnskapsbyen.no.
Tekst og foto: Mari Aa. Rjanes

Det kom fram under Pensjonistforbundets Lokallederkonferanse på Sundvollen. Prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm og forretningsutvikler for e-helse Iver Olav Sunnset fra Digitale Gardermoen (DGI) var også invitert til konferansen, for å presentere det pågående arbeidet med velferdsteknologi i Interreg-prosjekt SOL – Support quality of life.

– Dere må stå på videre og sørge for å ha aktive medlemmer i kommunene som kan være lokale pådrivere for slike løsninger, sa prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

[faktaboks tittel=»Velferdsteknologi» plassering=»ingen»] Velferdsteknologi er et samlebegrep for teknologiske løsninger som styrker den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og deres pårørende, og er samtidig et bidrag i møtet med samfunnets omsorgsbehov. [/faktaboks]

– Må stille krav
Hun roser Pensjonistforbundet for å ha tatt initiativ til å utdanne digitaliseringsambassadører.

– Ikke noe er bedre enn at vi kan hjelpe hverandre med å se alle de mulighetene som teknologen gir. Det er en forutsetning for at vi i det hele tatt skal evne å ta i bruk disse løsningene, sier hun.

LES OGSÅ: Nytt Interreg-prosjekt tar seniorene med på framtidsreise

Iver Olav Sunnset i DGI oppfordret Pensjonistforbundet til å stille krav, og si tydelig ifra om egne behov overfor kommunene.

– Vi skal bruke teknologien til å skape større trygghet. Industrien har løsningene – og er opptatt av å få utstyret ut i markedet. Men fortsatt skorter det en del på kommunenes engasjement. Derfor er det viktig at pårørende kommer på banen og at Pensjonistforbundet stiller krav.

sol_dgi
Foto: Mari Aa. Rjaanes

Trygghet og mestring
Pensjonistforbundet i Akershus kom med flere gode innspill til hvordan de ser for seg det kommunale tjenestetilbudet i fremtiden – der målet må være trygghet, mestring og aktivitet i hverdagen. Det kan dreie seg om hjelp til å stå opp, ta hånd om egen personlig hygiene, klare egen påkledning, spise selv, gå på toalettet selv, huske medisiner eller få tilgang på digitale verktøy for å knytte og pleie sosial kontakt.

– Eldre vil være sjefer i eget liv. Når hverdagen blir utfordrende er det viktig med tiltak som gjør at vi klarer oss selv i størst mulig grad – ikke minst når vi kommer tilbake til eget hjem etter et sykehusopphold, understreket Gro Renstrøm Moen i Pensjonistforbundet.