Scandinavian Heartland

Videre fullførte 35 personer høyskoleutdanning innen Natur- og Kunnskapsturisme og 26 bedrifter har deltatt i grensereginalt bedriftsutviklingsprogram. Dette er bedrifter og ressurspersoner som er viktige for reiselivstilbudet i regionen, men som trenger videre støtte og oppfølging.

Scandinavian Heartland er tuftet på regionale planer, analyser, evalueringer og innspill fra åpne møter. Fokus er på samarbeid, arrangementsutvikling og næringslivsinkubator. Dette etterspørres av den småskala besøksnæringen, store overnattingssteder, kommunene og av regionens destinasjonsselskaper. Partene mener at potensialet for vekst i bedriftenes omsetning og overskudd gjennom klyngesamarbeid er stort, og at en profesjonalisering og kommersialisering av regionens arrangementer kan skape nye lønnsomme jobber i privat sektor i regionen.

Prosjektet består av
– Prosjektledelse og administrasjon
– Kommunikasjon og spredning av resultater
– Samarbeid mellom bedrifter og offentlig-privat
– Arrangementsutvikling
– Foretaksinkubatorer

Geografisk avgrensning for prosjektet er på svensk side Norra Dalarnas län med kommunene Älvdalen, Rättvik, Gagnef og Vänsbro. På norsk side deltar Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Os, Tolga og Røros kommuner gjennom Regionrådet for Fjellregionen. I tillegg er Stor-Elvdal, Engerdal, Holtålen og Dovre invitert med. Samlet er 15 kommuner involvert i prosjektområdet. I Norge tilbys arrangementsutvikling som kurs i regi av blant andre Høgskolen på Lillehammer og
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fjellregionen har vært i dialog med begge de to høgskolene om å gi et slik studietilbud desentralisert og på deltid.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 4 465 000 Kjell

Total: 1016039 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark