More Baltic Biogas Bus

More Baltic Biogas Bus er den andre fasen i prosjektet Baltic Biogas Bus der viktige investeringer vil bli gjort og evaluert av hele partnerskapet. Målet er å fremme forretningsmuligheter med biogassbusser i et Østersjø-nettverk gjennom konkrete investeringer i biogass-produksjon og bruk av biogass i busser.

Under den første fasen av prosjektet ble energieffektivisering av biogassbusser og oppgradering av biogass til drivstoffkvalitet identifisert som de viktigste problemene i diskusjonen med byer om innføring av biogassbusser. Denne utvidete fasen vil presentere de best tilgjengelige teknologiene på disse områdene.

Partnerne er byer, offentlige transportselskaper og forskningsinstitutter. Et bredt sett av tilknyttede organisasjoner i hvert land har vært engasjert i den første fasen og vil fortsette sin rolle som formidlingsplattform også i den nye fasen. Hoveddelen av budsjettet skal brukes til investeringer for å øke drivstoffeffektiviteten av biogassbusser og utvikle serieproduserte hybrid-elektriske biogassbusser.

 

Prosjektperiode

01.06.2013 - 01.09.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 11 900 778 Kjell

Total: 3 232 410 €

Andre partnere

Norske partnere:
SKYSS (kollektivselskapet til Hordaland fylkeskommune)
HOG Energi (Hordaland olje og gass)
Øvrige partnere: Estland (1), Litauen (1), Latvia (1), Tyskland (1), Polen (2)