Mid Nordic Film Export

Mid Nordic Film Export – metodikk for salg av film i et globalt digitalt marked

Prosjektets hovedmål: økt nasjonal og internasjonal distribusjon av film produsert i regionen skal føre til økt omsetning og kompetanse hos eksisterende film- og videoproduksjonsselskap i den svensk-norske regionen.

Prosjektet retter seg mot bedrifter og enkeltaktører i filmindustrien, dvs. produsenter av spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer, reklame, TV-produksjoner og animasjonsfilmer. Per i dag er det ikke tilstrekkelig kapasitet blant produsentene til å skaffe internasjonal distribusjon av egne produksjoner. Et globalisert og digitalisert marked krever dessuten ny metoder for å få markedsadgang for film- og TV-produksjoner i regionen. Mid Nordic Film Export fokuserer på metoder for eksport av produksjonen i den felles midtskandinaviske filmregionen, og er et resultat av et mangeårig filmsamarbeid i Nordens Grønne Belte, blant annet gjennom foregående Interreg-prosjekt.

I et langsiktig perspektiv, er det svært viktig også å stimulere til at nyutdannede tar skrittet fra unge og lovende til etablerte filmskapere. Slik vil vi sikre kontinuitet i og tilvekst til filmbransjen i regionen. Prosjektet mener det er maktpåliggende at nyutdannede filmskapere, så tidlig som mulig, får skolering i ulike aspekter ved å etablere og drive sin egen bærekraftige bedrift, og vil knytte til sig kompetanse som på best mulig måte kan bidra med dette. Skal man satse langsiktig på utvikling av talenter, er det regionale nivået en svært viktig brikke.

 

 

Norsk prosjekteier

Midtnorsk Filmsenter AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2015 - 31.10.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 187 500 €

Total: 409 357 €

Andre partnere

Midtnorsk Filmsenter AS – norsk prosjekteier
Filminvest Midt-Norge AS
Tindved Kulturhage / Filmfabrikken
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune