Action! Interreg-partnere la grunnlaget for varig filmsamarbeid

De naturlige forutsetningene for levende bilder har alltid vært til stede: Storslagen og variert natur, med høye fjell og dype daler, ispedd idylliske kulturlandskap, aktive bygdesamfunn og pulserende storbyer. Men Trøndelag, Jämtland og Västernorrland manglet tilstrekkelig kompetanse, nettverk og et tydelig internasjonalt fotavtrykk i filmverdenen.

Etablerte nettverket
I 2007 startet derfor fellesinnsatsen for å gjøre regionen mer attraktiv som arena for filmproduksjoner. I et Interreg-støttet forprosjekt innledet Midtnorsk Filmsenter et samarbeid med Filmpool Jämtland (Jämtland läns landsting), Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, med ambisjon om å etablere den første svensk-norske filmkommisjonen. Mid Nordic Film Commission ble etablert i 2008, med støtte fra Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Grønne Belte.

– Den første grenseregionale innsatsen for filmbransjen hadde som mål å etablere en felles filmkommisjon som kan markedsføre regionen som internasjonal lokasjon for filminnspillinger. Foruten produsenter og filmarbeidere, hadde prosjektet reiselivsbransjen og øvrig næringsliv blant sine målgrupper, forklare Solvor Amdal, daglig leder ved Midtnorsk Filmsenter.

I 2010 besøkte George Clooney Jämtland i forbindelse med filminspilling. Foto: Michael Vlasaty
I 2010 besøkte George Clooney Jämtland i forbindelse med filminspilling. Foto: Michael Vlasaty

Allerede i 2010 lyktes filmnettverket i å lande den første storfisken: Da kom hollywoodstjernen George Clooney til Jämtland i forbindelse med innspillingen av storfilmen «The American».

LES MER: Trekkes mot det nordiske lyset

Den kritikerroste og stjernetunge spillefilmen er en av mange produksjoner i en etter hvert imponerende portefølje av filmproduksjoner gjort helt eller delvis i regionen (se video og faktaboks).

Styrket kompetansen
De positive effektene ledet til mer samarbeid mellom filmkameratene. I 2012 mottok partnerskapet nærmere 800 000 euro i Interreg-støtte for å utvikle regionens filmnæring videre.

Kjersti Greger. Foto: Midtnorsk filmsenter
Kjersti Greger. Foto: Midtnorsk filmsenter

– I årene som fulgte jobbet vi med kursing, festivaler og etablering av nye grenseoverskridende møteplasser. Det har blant annet ført til at flere filmarbeidere har gjort oppdrag for hverandre over grensen, forteller Kjersti Greger ved Midtnorsk Filmsenter.

Sistnevnte poeng er ikke uvesentlig, understreker Greger. Aktiviteten opprettholder de filmfaglige miljøene. Tilgangen til lokalkjent og kompetent arbeidskraft er avgjørende når større filmproduksjoner velger sine locations for innspillinger. Under innspillingen av «The American» var 100 personer i sving. Også ved mindre produksjoner skal produsenter, regissører og andre filmarbeidere spise, sove, transporteres og vartes opp. Slikt blir det som kjent penger av.

Etablerte nye kunnskapsnettverk
Prosjektfellesskapet har resultert i flere «avleggere» som på permanent basis knytter bånd mellom filmfolk og talenter på tvers av grensen.

– Mid Nordic Film Pitch er hittil arrangert tre ganger i forbindelse med den årlige Minimalen Kortfilmfestival i Trondheim. Her har filmarbeidere fra de norske og svenske regionene en fast møteplass for erfaringsutveksling og pitching av prosjekt. Det kvinnefaglige filmforumet 3F har jevnlige treff med et lignende svensk nettverk av kvinnelige filmarbeidere, sier Greger.

Filmregionen bidrar også aktivt til prosjekter hvor unge filmtalenter får skinne. I 2013 ble dessuten midtregionene i Finland inkludert i samarbeidet etter initiativ fra Midtnordenkomiteen.

Internasjonal satsing gir lokale ringvirkninger
Interreg-samarbeidet har også resultert i at Trøndelag, Jämtland og Västernorrland nå har en felles merkevare å vise fram på den internasjonale arenaen.

– Vi samarbeider tett og godt med våre svenske partnere for å utveksle informasjon og erfaringer. Kunnskapen om hvor filmressursene og lokasjonene finnes tar vi med oss når vi representerer regionen under den felles paraplyen Mid Nordic Film på store internasjonale filmfestivaler og markeder.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen.

[faktaboks tittel=»Utvalgte filmproduksjoner fra Mid Nordic Film Region» plassering=»ingen»]

[/faktaboks]

En felles filmkommisjon, spisset satsing på kompetanse og nettverksbygging og felles markedsføring av regionens fortrinn som filmlocation har gitt målbare effekter i regionens arbeids- og næringsliv.

– Filmbransjen vokser betydelig raskere i Trøndelag enn i resten av landet, sier Solvor Amdal. Hun viser til en rapport om kulturnæringene som ble utarbeidet av Trøndelag forskning og utvikling i 2013.

Rapporten viser at veksten har vært sterkere både når det gjelder antall sysselsatte og antall foretak. I sistnevnte kategori ble veksten beregnet til 14% fra 2009 til 2011, mot 7% på landsbasis. I samme periode var omsetningsveksten i filmbransjen tre ganger høyere i Trondheim (14%) sammenlignet med Oslo (5%). Det finnes også gode indikasjoner på at veksten er opprettholdt i årene etter at rapporten ble publisert.

– Det er viktig for oss å bidra til fortsatt vekst. Samarbeidet med våre svenske naboer er en viktig brikke i denne strategien, sier Amdal.

Spisser satsingen på distribusjon
Mid Nordic Film Export er foreløpig siste skudd på den midtnordiske filmstammen. Prosjektet mottok i 2015 støtte fra Interreg Sverige-Norge, og skal i årene som kommer kartlegge og utforske nye metoder for distribusjon og salg av film i det digitale markedet.

– Det nye distribusjonsnettverket kommer som en logisk konsekvens av tidligere Interreg-prosjekter og den veksten vi har opplevd i regionens filmbransje siden prosjektene startet opp. Stadig flere filmskapere gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt med sine filmprosjekter. Nå må vi bidra til at disse fantastiske produksjonene når ut til verden. Vi skal gå i dybden i hver enkelt case og finne den riktige strategien for lansering og distribusjon. Forhåpentligvis gir det ny kunnskap for alle involverte, et mye større publikum og en distribusjonsmetodikk som er overførbar til andre interesserte, sier Greger.

En jungel av nye digitale distribusjonsplattformer har i løpet av få år vokst fram som en alternativ kanal for å nå ut til filmelskere over hele verden. Interreg-prosjektet Mid Nordic Film Export skal utforske og utvikle metoder for salg og distribusjon på et globalt, digitalt marked. Illustrasjon: Midtnorsk Filmsenter
En jungel av nye digitale distribusjonsplattformer har i løpet av få år vokst fram som en alternativ kanal for å nå ut til filmelskere over hele verden. Interreg-prosjektet Mid Nordic Film Export skal utforske og utvikle metoder for salg og distribusjon på et globalt, digitalt marked. Illustrasjon: Midtnorsk Filmsenter

– Partnerne på norsk og svensk side kan se tilbake på nærmere ti års samarbeid som har vært svært positivt for alle involverte. Prosjektenes suksessfaktor har alltid vært nærheten til filmbransjen. Vi tar utgangspunkt i bransjens uttalte behov for større kompetanse, bedre markedsføring og større nettverk – og har i løpet av de siste ti årene lagt stein på stein. Denne strategien tar vi med oss inn i det nye Interreg-prosjektet, avslutter Greger.

Vil du vite mer? I årsmeldingen fra Midtnorsk filmsenter kan du lese om satsingsområder, tiltak og effekter av film-samarbeidet mellom Trøndelag, Jämtland og Västernorrland.