InfraGreen

Prosjektet skal bidra til at kommuner satser på utbygging og oppgradering av ladestasjoner for el-biler, og etablerer strategiske planer for ladeinfrastruktur og biogass. I prosjektperioden er det i prosjektområdet blant annet mål om å etablere 60 nye eller oppgraderte ladestasjoner og 7 hurtigladestasjoner.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1.040.000 Kjell

Total: 649802 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Akershus fylkeskommune
Fyrbodals kommunalförbund
Transnova
Energimyndigheten
Västra Götaland
31 kommuner i Sverige og Norge