Tilbake til ditt søk

In For Care

In For Care – Informal care and voluntary assistance: Innovation in service delivery in the North Sea Region

Samfunnet er i endring. Ikke bare blir vi flere eldre, vi lever også lenger og har nye behov og forventninger til hva hjelpeapparatet skal tilby. In For Care er et internasjonalt samarbeid mellom Norge, Skottland, Nederland, Sverige, Danmark og Belgia. Prosjektet starter med å kartlegge frivillig arbeid og allerede eksisterende verktøy i de ulike landene.

Gjennom et samarbeid med Grimstad kommune, og Knutepunkt Sørlandet med kommunene Vennesla og Songdalen skal UiA-forskerne utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene og frivillige. Firmaet Frameworks skal utvikle teknologien i prosjektet.

«Det er et stort behov og potensial for å ta i bruk samfunnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn: ressursene som ligger hos brukerne selv, deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet», heter det i Regjeringens nasjonale strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet fra 2015 til 2020.

Eksempler på frivillig innsats innenfor helse- og omsorgsfeltet kan være besøksvenner, turgrupper, kulturelle aktiviteter, rusmiddelforebyggende arbeid, måltidsfellesskap og matkurs, informasjonsarbeid og omsorg ved livets slutt.

Kontakt

 • Ragni Macqueen Leifson

  Universitetet i Agder, Senter for eHelse og omsorgsteknologi

  37 23 30 78

  924 35 447

  Send e-post

  Prosjektleder for In For Care

Prosjektperiode

01.11.2016 - 31.12.2019

Budsjett

Norske IREG-midler: 684 188 €

Totalt: 4 457 709 €

Øvrige partnere

Knutepunkt Sørlandet (NO)
Frameworks AS (NO)
Grimstad kommune (NO)
Abertay University (UK)
Stichting CMO STAMM Groningen Drenthe (NL)
Provincie Drenthe (NL)
Länsstyrelsen Värmland (SE)
University College Syddanmark (DK)
Stad Turnhout (BE)
Stad Aalst (BE)
Landstinget i Värmland (SE)
Gemeente Hoogeveen (NL)
Gemeente AA en Hunze (NL)
University Medical Center Groningen (NL)
Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (NL)