Interreg-prosjekt gir kraft til kulturbedrifter i Nome

I kulturverdenen tenker man gjerne på verdier som noe annet enn kommersiell suksess. Men for å leve av kultur er det viktig å knekke koden for hvordan kulturlivet skal tjene penger, uten at det går på bekostning av egne verdier og kunstnerisk uttrykk.

Gjennom Interreg-prosjektet KRAFT har 11 samarbeidspartnere fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia gått sammen for å utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til kultur og kulturarv, samt styrke eksisterende SMB-er.

– Mange små steder sliter med «forgubbing». Vi har valgt å satse på kultur som en metode for å tilføre livskraft til regioner og lokalsamfunn som deler disse utfordringene. Kulturbedrifter er gjerne små, men omstillingsdyktige virksomheter som er vant til å se muligheter, forteller Marit Svalastog, prosjektleder for KRAFT og tilføyer:

– Til sammen utgjør kulturbedriftene mange arbeidsplasser, og ved å samle krefter kan man få til enda mer.

I de samarbeidende EU-landene kalles prosjektet for CUPIDO, som gir litt andre assosiasjoner på norsk. Derfor har man i Norge valgt å kalle prosjektet for KRAFT. Nome kommune er prosjekteier for KRAFT-samarbeidet, som er det kulturelle episenteret for den norske deltagelsen.

Nordsjøprogrammet finansierer Interreg-samarbeidet, mens Vestfold og Telemark fylkeskommune, Nome kommune, Universitet i Sørøst-Norge, og Holla og Lunde Sparebankstiftelse står for de regionale bidragene.

Kultur som medisin for regional utvikling
Det er en trend i Europa og resten verden at byene fungerer som magneter på kompetanse og sosiale tilbud. Derfor ønsker KRAFT å løfte fram kultur som drivkraft for lokal og regional utvikling.

Prosjektet bruker forskningsbaserte metoder for å selge og markedsføre kulturprodukter, slik at eksisterende produsenter og kulturutøvere får mer salg og inntjening. På den måten kan kulturbedrifter utvikles både bærekraftig og kostnadseffektivt.

– Så langt i prosjektet har vi testet ulike pilotprodukter, det vil si nye kulturprodukter. Vi har spurt bedriftene om hva som er deres behov og i mange tilfeller kan det dekkes ved at de samarbeider og utnytter hverandres styrker.

Unike lokale strikkemønstre kan bli tøffe t-skjorter, en av mange nye kulturprodukter som har blitt til gjennom KRAFT-samarbeidet.


Operacruise og økologiske «strikke»-t-skjorter

Dette er noen av pilotene som har blitt gjennomført i KRAFT-prosjektet:

• Kunst- og musikkarrangøren Villa Lunde ønsket bedre tilgang på de reisende langs Telemarkskanalen, mens eierne av de historiske båtene var på jakt etter nye opplevelser. Resultatet ble opera + båt = operabåt. Derfor kan du nå booke en seilas på Telemarkskanalen mens du eksempelvis lytter til en italiensk arie.

• En lokal strikkedesigner har designet over 1000 strikkemønstre og ønsket nye måter for at disse kunne tas i bruk. Hvorfor ikke Bruke disse mønstrene til å andre måter? Samtidig hadde et lokalt designfirma behov for nye oppdrag. Dette har resultert i kleskollesjonen «The wild life collection». Mønstrene skal trykkes på økologiske fair trade t-skjorter og testes på markedet.

• En lignende pilot er kumlokk-kolleksjonen. Kulturmiljøet i Øvre Verket ønsker flere besøkende og mer salg i museumsbutikken, samt ønsker å appellere til en yngre målgruppe. Lokalt design beregnet på jernprodukter er overført er overført til klær og uttrykker samtidig stedets «DNA».

• En lokal pub hadde ingen inntekter som følge av koronarestriksjonene. I påsken gjennomførte prosjektet en drive-in konsert til inntekt for puben. Tiltaket var et samarbeid mellom puben, lokale musikere og støttespillere. Piloten var viktig for å utvikle ny kunnskap om hvordan arrangementer kan gjennomføres. Det siktes også på å gjennomføre et lignende konsept med drive-in opera for Villa Lunde.

Flere piloter er på trappene og totalt samarbeider KRAFT med ca. 40 bedrifter.

Operakometen Emil Sollie Tangen sørger for stemningen i historiske omgivelser langs Telemarkskanalen.
Mens hele landet var preget av koronakrisen, gjennomførte KRAFT-prosjektet i samarbeid med flere lokale aktører, en drive-in-konsert til inntekt for en Nye Kampen pub.


Digital kunnskapsutveksling

KRAFT-prosjektet jobber også med nye måter å utveksle kunnskap og kompetanse i Nordsjøregionen. Det involverer en mer aktiv bruk av digitale løsninger for å utveksle kunnskap. Prosjektet skal også ta i bruk VR-teknologi (Virtual Reality) som metode for kunnskapsutveksling mellom samarbeidspartnere i Vestfold og Telemark og det internasjonale nettverket.

– Vi har hatt et kjempebra samarbeid med våre internasjonale samarbeidspartnere. Alle løsninger deles, og det er spennende å se hvilke uttrykk som kommer ut av samarbeidet på tvers av land og regioner.

På sikt vil KRAFT bidra til en økt profesjonalisering av kulturnæringene i Nome samt de internasjonale samarbeidsregionene, et eget kompetansemiljø for salg og markedsføring av kultur, mer fortjeneste for kulturbedrifter, og ikke minst flere stabile kulturtilbud både lokalbefolkning og turister.

Les mer om prosjektaktiviteten i KRAFT-prosjektets egen blogg.

Under: Her kan du også se en presentasjon av KRAFT-prosjektet som i de øvrige europeiske samarbeidslandene går under navnet CUPIDO.