UiA skal drive matchmaking for frivillighet

Samfunnet er i endring. Ikke bare blir vi flere eldre, vi lever også lenger og har nye behov og forventninger til hva hjelpeapparatet skal tilby.

– Politikere både i Norge og Europa vil engasjere flere frivillige og pårørende, spesielt innen helse- og omsorgsfeltet. Det er absolutt et behov for økt frivillig innsats, og dette prosjektet vil gjøre det lettere for frivillige å bidra, sier førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).

[sitat navn=»Ragni Macqueen Leifson»] Det finnes mange nettsider som er gode til å matche romantiske partnere, men det er også viktig å matche frivillige med dem som trenger hjelp. Vi vil finne et digitalt møtepunkt mellom eldre og unge, pårørende eller frivillige [/sitat]Hun er med å lede prosjektet In For Care fra UiA, som har fått støtte i tre år fra Nordsjøprogrammet, EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. In For Care er et internasjonalt samarbeid mellom Norge, Skottland, Nederland, Sverige, Danmark og Belgia. Prosjektet starter med å kartlegge frivillig arbeid og allerede eksisterende verktøy i de ulike landene.

Prosjektet, som hadde oppstart 1. november, har et totalbudsjett på om lag 4,5 millioner euro. 684 000 euro dekkes via de norske Interreg-midlene.

Utforsker kommunale løsninger

Gjennom et samarbeid med Grimstad kommune, og Knutepunkt Sørlandet med kommunene Vennesla og Songdalen skal UiA-forskerne utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene og frivillige. Firmaet Frameworks skal utvikle teknologien i prosjektet.

Veslemøy Rabe, direktør på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (t.v.), førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap,ogprosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi.
Veslemøy Rabe, direktør på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (t.v.), førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap,ogprosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi.

– I Grimstad vil vi se på samhandling mellom institusjonshelsetjenestene, og pårørende og frivillige. I Vennesla vil vi ha mer fokus på hjemmetjenester og frivillige. I Songdalen finnes det et interessant prosjekt hvor elever som dropper ut av videregående skole blir utfordret på å jobbe som frivillige i kommunen, sier Thygesen.

– Første oppgave for oss nå er å kartlegge hvilke verktøy som allerede eksisterer, og hva som trengs for å gjøre prosessen enklere. Kommunene forteller oss at de sitter med lange lister av frivillige, men at det er vanskelig å få systematisert dem, sier prosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi.

Utfordring å matche de frivillige

«Det er et stort behov og potensial for å ta i bruk samfunnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn: ressursene som ligger hos brukerne selv, deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet», heter det i Regjeringens nasjonale strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet fra 2015 til 2020.

Eksempler på frivillig innsats innenfor helse- og omsorgsfeltet kan være besøksvenner, turgrupper, kulturelle aktiviteter, rusmiddelforebyggende arbeid, måltidsfellesskap og matkurs, informasjonsarbeid og omsorg ved livets slutt.

– Det finnes mange nettsider som er gode til å matche romantiske partnere, men det er også viktig å matche frivillige med dem som trenger hjelp. Vi vil finne et digitalt møtepunkt mellom eldre og unge, pårørende eller frivillige, sier Leifson.

Nederland er blant landene i verden med høyest antall frivillige arbeidstimer i forhold til innbyggertall. Og frivillighet er ikke bare positivt for samfunnet – det kan også gjøre mennesker lykkeligere.