Grenseløst VADH – bygger broer og river hinder

Prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle en samarbeidssstruktur for byggebransjen som sikrer fremtidig tilførsel av kompetanse. Prosjektets målgrupper er ungdom med interesse for byggesektoren, elever i videregående skoler, lærlinger, ufaglærte, lærere, skoleledere, studenter, bedrifter i bygg- og anleggssektoren, bransjeorganisasjoner og offentlige aktører med ansvar for utdanningssystemet.

Prosjektet prioriterer tiltak innen temaene rekruttering, samhandling mellom skoler og næringsliv, livslang læring og mobilitet.

Med en større rekrutteringsbase kan bedriftene i regionen lettere finne riktig kompetanse til riktig tid. Grenseløst VADH skal utvikle bærekraftige og fleksible modeller for rekruttering, utdanning, trening og mobilitet.

Prosjekteiere er Byggutbildning Star i Dalarna AB og Akershus fylkeskommune. Totalbudsjettet er på 1 750 997 euro, hvorav 850 498 euro er støtte fra EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Norsk prosjekteier

Akershus fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Total: 1 750 997 €

Prosjektnettside

http://www.vadh.eu/no/