VADH river grensehindre i byggebransjen

Den videregående skolen er en av fem norske skoler i Indre Skandinavia som deltar i Interreg-prosjektet Grenseløst VADH (Värmland, Akershus, Dalarna og Hedmark). Prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle en samarbeidssstruktur for byggebransjen som sikrer fremtidig tilførsel av kompetanse. VADH-prosjektets målgrupper er ungdom med interesse for byggesektoren, elever i videregående skoler, lærlinger, ufaglærte, lærere, skoleledere, studenter, bedrifter i bygg- og anleggssektoren, bransjeorganisasjoner og offentlige aktører med ansvar for utdanningssystemet.

Prosjektet prioriterer tiltak innen temaene rekruttering, samhandling mellom skoler og næringsliv, livslang læring og mobilitet.

Nylig reiste 17 elever og fire lærere fra VG1 og VG2 ved byggfaglinja ved skolen til St. Michaelaskolen i Mora i Sverige.

Samarbeid-over-grensen_articleimage
17 elever ved Trysil VGS tok turen til St. Michaelaskolan i Mora for å lære mer om tapetsering og flislegging. Gjennom prosjektet Grenseløst VADH håper aktører fra utdanning og arbeidsliv blant annet å skape en større og mer relevant rekrutteringsbase for byggenæringen i Indre Skandinavia. Foto: Trysil VGS

– Dette er et prosjekt som skal lette samarbeidet og øke kompetansen på byggesektoren på tvers av grensene. Gjennom skolene som er med i prosjektet kan vi dele av hverandres kompetanse og lære av det, sier veileder Harald Østmoe til Østlendingen.

På turen fikk elever og lærere nyttig påfyll i byggdisiplinene flislegging og tapetsering. Samt et innblikk i hvordan undervisningen foregår hos naboen i øst. Hele utflukten ble finansiert av prosjektet, som i neste omgang er delfinansiert av Interreg Sverige-Norge-programmet.

Over påske setter elevene fra Mora seg på bussen for å gjennomføre et tilsvarende besøk ved Trysil VGS.

– Da skal vi by på kunnskap om tømring og hyttebygging, som jo er aktuelt her, sier Østmoe.

– Vi har også sertifikat til å gi kurs i varme arbeider, og det er noe de er nødt til å ha om de skal arbeide i Norge, supplerer lærer Jarle Rømoen.

Med en større rekrutteringsbase kan bedriftene i regionen lettere finne riktig kompetanse til riktig tid. Grenseløst VADH skal utvikle bærekraftige og fleksible modeller for rekruttering, utdanning, trening og mobilitet.

Prosjekteiere er Byggutbildning Star i Dalarna AB og Akershus fylkeskommune. Totalbudsjettet er på 1 750 997 euro, hvorav 850 498 euro er støtte fra EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.