Arctic Labour

Prosjektet har som mål å gripe fatt i forskjellene mellom tilbud og etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse, samt de barrierer som er tilknyttet flytting. Gjennom ulike aktiviteter ønsker prosjektet å legge til rette for at arbeidsledige med yrkesfaglig utdanning kommer i kontakt med potensielle arbeidsgivere på tvers av landegrensene. Prosjektet er et samarbeid mellom Oulu Vocational College, Utbilding Nord og Bedriftskompetanse AS. Oulu Vocational College har over 11 000 studenter og tilbyr utdanning i mer enn 30 ulike yrkesfag, blant annet innen bygg og anlegg, elektronikk, mekanikk, helsefag og restaurantfag. Utbilding Nord er en samnordisk yrkesfaglig utdanningsinstitusjon med 500 studenter, og tilbyr blant annet utdanning innen ulike bygg- og anleggsfag, elektro, industriteknikk og restaurantfag. Bedriftskompetanse AS har gjennom 35 år bidratt aktivt til utvikling av lokalt og regionalt næringsliv i nord, og tilfører prosjektet solid kunnskap og nettverk relatert til nordnorsk næringsliv.

Norsk prosjekteier

Bedriftskompetanse

Kontakt

  • Anita Andresen

    Bedriftskompetanse AS

    976 94 949

    Send e-post

Prosjektperiode

01.12.2016 - 30.11.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 93 902 €

Total: 713 261 €

Andre partnere

Stiftelsen Utbildning Nord