Fjerning av grensehindre skaper vekst i nord

I slutten av februar besøkte EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen Lyngen kommune i Troms for å se nærmere på grensesamarbeid i Nordkalotten, og konkrete utfordringer lokalt norsk næringsliv opplever i samarbeidet med finske og svenske bedrifter.

I Lyngen møtte Bakke-Jensen blant andre Riitta Leinonen fra Nordkalottens grensetjeneste, som bidrar til å fjerne grensehindre ved å identifisere, dokumentere og rapportere grensehindre til Grensehinderrådet.

– Prosjektet Nordkalottnettverket har hjulpet små bedrifter på tvers av landegrensene til å stå sammen, slik at de har økt kundepotensialet sitt. Finske bedrifter har for eksempel sendt kunder over grensa til norske bedrifter i Nordkalottnettverket. De samarbeider også om produktpakker på tvers av landegrensene, som for eksempel snøscootersafari, sier Riitta Leinonen.

LES MER: Jobber for utviklingskorridor i nord

Av den totale eksporten fra den norske fastlandsøkonomien går om lag 20 prosent (101 milliarder NOK i 2014) til Norden.

– Dette understreker hvor viktig systematisk arbeid med å bygge ned hindre for vekst er. De nordiske statsministrene har som ambisjon at Norden skal være verdens mest integrerte region. Ikke minst er det viktig at vi får dette til i nord, sier Bakke-Jensen.

Statsrådenmøtte også Anita Andresen, prosjektleder i Nordic Business Support, et grenseregionalt Interreg-prosjekt for små og mellomstore bedrifter i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland.

– Næringslivet på Nordkalotten har mange likhetstrekk. Det har også mange felles utfordringer. Det er av vesentlig betydning at næringslivet her i nord primært består av små og mellomstore bedrifter. Konkurransemessig gir det utfordringer når vi vil posisjonere oss for større oppdrag. Jeg har genuin tro på at økt nabosamarbeid i nord kan gi større vekst for det samlede næringslivet på Nordkalotten, sier Andresen.

Du kan lese mer om de omtalte prosjektene ved å følge lenken til høyre for denne artikkelen.