Program: URBACT II

Kvalitetssikrer metodikk for URBACT

URBACT har etablert nye pilotnettverk for å utforske hvordan europeiske byer best kan dra nytte av sine URBACT-prosjekter. Målet er å sikre at kunnskapen og erfaringene blir med videre i det kommende URBACT III-programmet.

URBACTs nyhetsbrev for februar

Evaluering av prosjektresultater står i sentrum for URBACTs nyhetsbrev for februar. Emmanuel Moulin, leder for URBACTs sekreteriat, deler også noen tanker rundt status i «overgangsåret» 2014.

Mer penger til bysamarbeid

EU øker rammene for URBACT – samarbeidsprogrammet for europeiske byer – med 40 prosent i neste periode. Det nye norske Utviklingsprogrammet for byregioner får likhetstrekk med URBACT.

Årets første URBACT nyhetsbrev

Hvordan skal europeiske byer starte overgangen mot et renere, mer bærekraftig miljø? URBACT nyhetsbrev for januar fokuserer på det tredje og siste kurset innen URBACTs pilot-opplæring for valgte representanter.

Mot et bærekraftig miljø

Hvordan starte overgangen mot et renere og mer bærekraftig miljø? Det var utfordringen under det tredje og siste Urbact-seminaret for tillitsvalgte før jul.

Side 3 av 3
123