Mot et bærekraftig miljø

Seminaret «Hvordan gjøre våre byer mer bærekraftig» reflekterte tidligere økter innenfor sentrale tema i byutvikling. Under seminaret i april var fokuset på hvordan ta en integrert tilnærming til prosjekter ved å involvere ulike nivåer i staten. Etterfølgeren i september såg på måter å la allmennheten ta del i utviklingsprosessen.

Målet for de tre pilot-seminarene var enkelt; å gi tillitsvalgte den bakgrunnen og kunnskapen de trenger for å bli mer involvert i Urbact-prosjektene. Med en varighet på tre dager for hvert seminar, ble det også tid for delegatene å utveksle erfaringer og råd på uformell basis.

Desember-sesjonen behandlet to beslektede spørsmål om bærekraft. Det første var hvordan takle utfordringene med klimaendringer og vurdere framdriften. Det andre var hvordan gripe inn i komplekse energioverganger og samtidig forbedre en bys livskvalitet.